ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จะเขียนเว็บให้คนพิการใช้ได้จะต้องไปอบรมที่ไหน

koala

ได้ทราบมาว่า การที่จะเขียนหรือออกแบบเว็บให้คนพิการสามารถใช้งานได้ต้องมีความรู้เป็นอย่างดี
บางคนต้องไปอบรมมากมาย เพื่อนๆ คนไหนพอจะแนะนำให้ผมได้บ้างครับ
ถ้าผมอยากเรียนจะไปเรียนได้ที่ไหนอ่า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก