ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

งาน WBU-ICEVI จะจัดวันไหน

koala

เพื่อนๆ คนไหนพอทราบไหมครับว่า
 
1. งาน WBU-ICEVI จะจัดที่ไหน
2. จัดเมื่อไร
3. และพวกเราสามารถมีส่วนร่วมกับงานนี้ได้หรือไม่ครับ

koala
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก