ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สองฝั่งคลอง

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ว. วินิจฉัยกุล
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1447 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 สองฝั่งคลอง_บทนำ
 • ตอนที่ 2 สองฝั่งคลอง_ตอน 1
 • ตอนที่ 3 สองฝั่งคลอง_ตอน 1 (ต่อ)
 • ตอนที่ 4 สองฝั่งคลอง_ตอน 2
 • ตอนที่ 5 สองฝั่งคลอง_ตอน 2 (ต่อ)
 • ตอนที่ 6 สองฝั่งคลอง_ตอน 3
 • ตอนที่ 7 สองฝั่งคลอง_ตอน 4
 • ตอนที่ 8 สองฝั่งคลอง_ตอน 4 (ต่อ)
 • ตอนที่ 9 สองฝั่งคลอง_ตอน 5
 • ตอนที่ 10 สองฝั่งคลอง_ตอน 5 (ต่อ)
 • ตอนที่ 11 สองฝั่งคลอง_ตอน 6
 • ตอนที่ 12 สองฝั่งคลอง_ตอน 6 (ต่อ)
 • ตอนที่ 13 สองฝั่งคลอง_ตอน 7
 • ตอนที่ 14 สองฝั่งคลอง_ตอน 7 (ต่อ)
 • ตอนที่ 15 สองฝั่งคลอง_ตอน 8
 • ตอนที่ 16 สองฝั่งคลอง_ตอน 9
 • ตอนที่ 17 สองฝั่งคลอง_ตอน 9 (ต่อ)
 • ตอนที่ 18 สองฝั่งคลอง_ตอน 10
 • ตอนที่ 19 สองฝั่งคลอง_ตอน 10 (ต่อ)
 • ตอนที่ 20 สองฝั่งคลอง_ตอน 11
 • ตอนที่ 21 สองฝั่งคลอง_ตอน 11 (ต่อ)
 • ตอนที่ 22 สองฝั่งคลอง_ตอน 12
 • ตอนที่ 23 สองฝั่งคลอง_ตอน 13
 • ตอนที่ 24 สองฝั่งคลอง_ตอน 13 (ต่อ)
 • ตอนที่ 25 สองฝั่งคลอง_ตอน 14
 • ตอนที่ 26 สองฝั่งคลอง_ตอน 14 (ต่อ)
 • ตอนที่ 27 สองฝั่งคลอง_ตอน 15
 • ตอนที่ 28 สองฝั่งคลอง_ตอน 16
 • ตอนที่ 29 สองฝั่งคลอง_ตอน 16 (ต่อ)
 • ตอนที่ 30 สองฝั่งคลอง_ตอน 17
 • ตอนที่ 31 สองฝั่งคลอง_ตอน 17 (ต่อ)
 • ตอนที่ 32 สองฝั่งคลอง_ตอน 17 (ต่อ)
 • ตอนที่ 33 สองฝั่งคลอง_ตอน 18
 • ตอนที่ 34 สองฝั่งคลอง_ตอน 19
 • ตอนที่ 35 สองฝั่งคลอง_ตอน 19 (ต่อ) จบ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

skyfall
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก