ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นานาสาระ วัฒนธรรมไทย เล่ม 1

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วัฒนธรรม/ประเพณี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1590 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ_นานาสาระวัฒนธรรมไทย เล่ม 1
 • ตอนที่ 1 ประเพณีตักบาตร
 • ตอนที่ 2 บายศรีสู่ขวัญ
 • ตอนที่ 3 ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
 • ตอนที่ 4 การนมัสการพระพุทธบาท
 • ตอนที่ 5 วัฒนธรรมไทยใหญ่
 • ตอนที่ 6 ชนวัว
 • ตอนที่ 7 ประเพณีกองข้าว
 • ตอนที่ 8 พระราชพิธีฉัตรมงคล
 • ตอนที่ 9 บุญบั้งไฟ
 • ตอนที่ 10 สวดคฤหัสถ์
 • ตอนที่ 11 การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา
 • ตอนที่ 12 สวดโอ้เอ้วิหารราย
 • ตอนที่ 13 นาคหลวง
 • ตอนที่ 14 การเวียนเทียน
 • ตอนที่ 15 ประเพณีทำบุญวันเกิด
 • ตอนที่ 16 ช้างเผือก
 • ตอนที่ 17 การฝังลูกนิมิต
 • ตอนที่ 18 ประเพณีสาทรดือนสิบ
 • ตอนที่ 19 แข่งโพน
 • ตอนที่ 20 ประเพณีทานก๋วยสลาก
 • ตอนที่ 21 ชนกว่าง
 • ตอนที่ 22 พระราชพิธี
 • ตอนที่ 23 ลอยเรือชาวเล
 • ตอนที่ 24 นางนพมาศ
 • ตอนที่ 25 สืบชสตา
 • ตอนที่ 26 ขนมไทย
 • ตอนที่ 27 ขันโตก
 • ตอนที่ 28 ยาไทย
 • ตอนที่ 29 พระพุทธรุปปางประจำ
 • ตอนที่ 30 อัญมณีกับชีวิต
 • ตอนที่ 31 พระพุทธนวราชบพิตร
 • ตอนที่ 32 พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์
 • ตอนที่ 33 พระคงคาพระธรณีแม่โพสพ
 • ตอนที่ 34 หญ้าศักดิ์สิทธิ์
 • ตอนที่ 35 ผีสางเทวดา
 • ตอนที่ 36 ความสำคัญของสี
 • ตอนที่ 37 ดนตรีพื้นบ้านลานนา
 • ตอนที่ 38 การเล่นของเด็กไทย
 • ตอนที่ 39 หุ่นกระบอก
 • ตอนที่ 40 เพลงบอก
 • ตอนที่ 41 เพลงไทยแสนเสนา
 • ตอนที่ 42 หนังตะลุง
 • ตอนที่ 43 ศิลปะการป้องกันตัว
 • ตอนที่ 44 ผ้าพื้นเมืองปักษ์ใต้
 • ตอนที่ 45 ผ้ามัดหมี่อีสาน
 • ตอนที่ 46 พนมเบี้ย พนมหมาก
 • ตอนที่ 47 ยุคทองของศิลปกรรมไทย
 • ตอนที่ 48 คุณหญิงทองก้อน
 • ตอนที่ 49 วันที่ระลึกมหาจักรี
 • ตอนที่ 50 จอมพล ป.พิบูลสงคราม
 • ตอนที่ 51 พราหมณ์
 • ตอนที่ 52 วันสมเด็จพระเจ้าตาก

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก2
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

ฐิรกานต์ หลิน
ฐิรกานต์ หลิน
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก