ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค31003) ปรับปรุง2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: การพัฒนาสังคม
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 270 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ลิขสิทธิ์ คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
 • ตอนที่ 2 บทที่ 2 ข้อมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
 • ตอนที่ 3 บทที่ 3 การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
 • ตอนที่ 4 บทที่ 4 การมีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนาตนเองฯ
 • ตอนที่ 5 ทที่ 5 เรื่องที่ 1 เทคนิคการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
 • ตอนที่ 6 บทที่ 5 เรื่่องที่ 2 การจัดทำแผน
 • ตอนที่ 7 บทที่ 6 บทบาทหน้าที่ของผู้นำ
 • ตอนที่ 8 แนวเฉลยกิจกรรม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก