ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค21003) ปรับปรุง2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: การพัฒนาสังคม
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 240 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก-คำนำ-สารบัญ-คำแนะนำในการใช้หนังสือเรียน
 • ตอนที่ 1 โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 2 แบบทดสอบก่อนเรียน
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองฯ
 • ตอนที่ 4 บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
 • ตอนที่ 5 บทที่ 3 การจัดทำแผนพัมนาชุมชน
 • ตอนที่ 6 บทที่ 4 โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 7 บทที่ 5 โครงสร้างรายวิชา

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

pcrtida
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก