ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สังคมศึกษา (สค31001)

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: การพัฒนาสังคม
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 840 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ โครงสร้าง
 • ตอนที่ 1 บทที่1 ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ-เรื่องที่1
 • ตอนที่ 2 บทที่1 ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ-เรื่องที่1
 • ตอนที่ 3 บทที่1 ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ-เรื่องที่1
 • ตอนที่ 4 บทที่1 ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ-เรื่องที่2
 • ตอนที่ 5 บทที่1 ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ-เรื่องที่3
 • ตอนที่ 6 บทที่1 ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ-เรื่องที่4
 • ตอนที่ 7 บทที่1 ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ-เรื่องที่5
 • ตอนที่ 8 บทที่2 ประวัติศาสตร์-เรื่องที่1
 • ตอนที่ 9 บทที่2 ประวัติศาสตร์-เรื่องที่2
 • ตอนที่ 10 บทที่2 ประวัติศาสตร์-เรื่องที่3
 • ตอนที่ 11 บทที่2 ประวัติศาสตร์-เรื่องที่4
 • ตอนที่ 12 บทที่2 ประวัติศาสตร์-เรื่องที่5
 • ตอนที่ 13 บทที่3 เศรษฐศาสตร์-เรื่องที่1
 • ตอนที่ 14 บทที่3 เศรษฐศาสตร์-เรื่องที่2
 • ตอนที่ 15 บทที่3 เศรษฐศาสตร์-เรื่องที่3
 • ตอนที่ 16 บทที่3 เศรษฐศาสตร์-เรื่องที่4
 • ตอนที่ 17 บทที่3 เศรษฐศาสตร์-เรื่องที่5
 • ตอนที่ 18 บทที่3 เศรษฐศาสตร์-เรื่องที่6
 • ตอนที่ 19 บทที่3 เศรษฐศาสตร์-เรื่องที่7
 • ตอนที่ 20 บทที่4 การเมืองการปกครอง-เรื่องที่1
 • ตอนที่ 21 บทที่4 การเมืองการปกครอง-เรื่องที่2
 • ตอนที่ 22 บทที่4 การเมืองการปกครอง-เรื่องที่3
 • ตอนที่ 23 บทที่4 การเมืองการปกครอง-เรื่องที่4
 • ตอนที่ 24 บทที่4 การเมืองการปกครอง-เรื่องที่5
 • ตอนที่ 25 บทที่4 การเมืองการปกครอง-เรื่องที่6
 • ตอนที่ 26 แนวเฉลย
 • ตอนที่ 27 บรรณานุกรม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก