ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สังคมศึกษา (สค11001)

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: การพัฒนาสังคม
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 540 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำแนะนำ โครงสร้าง
 • ตอนที่ 1 บทที่1 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย_เรื่องที่1
 • ตอนที่ 2 บทที่1 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย_เรื่องที่2
 • ตอนที่ 3 บทที่1 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย_เรื่องที่3
 • ตอนที่ 4 บทที่1 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย_เรื่องที่4
 • ตอนที่ 5 บทที่2 ประวัติศาสตร์ชาติไทย_เรื่องที่1
 • ตอนที่ 6 บทที่2 ประวัติศาสตร์ชาติไทย_เรื่องที่2
 • ตอนที่ 7 บทที่2 ประวัติศาสตร์ชาติไทย_เรื่องที่3
 • ตอนที่ 8 บทที่2 ประวัติศาสตร์ชาติไทย_เรื่องที่4
 • ตอนที่ 9 บทที่3 เศรษฐศาสตร์_เรื่องที่1
 • ตอนที่ 10 บทที่3 เศรษฐศาสตร์_เรื่องที่2
 • ตอนที่ 11 บทที่3 เศรษฐศาสตร์_เรื่องที่3
 • ตอนที่ 12 บทที่3 เศรษฐศาสตร์_เรื่องที่4
 • ตอนที่ 13 บทที่4 การเมืองการปกครอง_เรื่องที่1
 • ตอนที่ 14 บทที่4 การเมืองการปกครอง_เรื่องที่2
 • ตอนที่ 15 บทที่4 การเมืองการปกครอง_เรื่องที่3
 • ตอนที่ 16 บทที่4 การเมืองการปกครอง_เรื่องที่4
 • ตอนที่ 17 บรรณานุกรม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

lrispoo
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก