ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ช่องทางการประกอบอาชีพ (อช11001)

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: การประกอบอาชีพ
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 330 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ คำแนะนำ โครงสร้าง
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 การงานอาชีพ
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ความสำคัญและความจำเป็นในอาชีพ
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 อาชีพในชุมชน
 • ตอนที่ 4 บทที่ 2 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ความจำเป็นในการมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 ความเป็นไปได้ในการเข้าสู่อาชีพ
 • ตอนที่ 7 บทที่ 3 การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ
 • ตอนที่ 8 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 ปรัชญา คิดเป็น กับการเข้าสู่อาชีพ
 • ตอนที่ 9 บทที่ 4 เข้าสู่อาชีพอย่างมั่นคง
 • ตอนที่ 10 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 ตรวจสอบความเป็นไปได้

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

ศิรินันท์
ฐิติพงศ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก