ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิทยาศาสตร์ กศน.

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2544

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 270 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 คำชี้แจง คำแนะนำการใช้ชุดวิชา_วิทย์ ประถม กศน
 • ตอนที่ 2 หน่วยที่1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
 • ตอนที่ 3 หน่วยที่2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • ตอนที่ 4 หน่วยที่3 สารและสมบัติของสาร
 • ตอนที่ 5 หน่วยที่4 แรงและการเคลื่อนที่
 • ตอนที่ 6 หน่วยที่5 พลังงาน
 • ตอนที่ 7 หน่วยที่6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
 • ตอนที่ 8 หน่วยที่7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 • ตอนที่ 9 หน่วยที่8 โครงงานวิทยาศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก