ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณิตศาสตร์ กศน.

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2544

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1620 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 คำนำ_คำชี้แจง
 • ตอนที่ 2 ระบบจำนวนจริง_1โครงสร้างระบบจำนวนจริง
 • ตอนที่ 3 ระบบจำนวนจริง_2 สมบัติของจำนวนจริง
 • ตอนที่ 4 ระบบจำนวนจริง_3 สมบัติการเท่ากัน
 • ตอนที่ 5 ระบบจำนวนจริง_4 การแก้สมการตวแปรเดียว
 • ตอนที่ 6 ระบบจำนวนจริง_5 สมบัติการไม่เท่ากัน
 • ตอนที่ 7 ระบบจำนวนจริง_6 ช่วงและการแก้อสมการ
 • ตอนที่ 8 ระบบจำนวนจริง_7 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง
 • ตอนที่ 9 ระบบจำนวนจริง_8 จำนวนจริงในรูปเลขยกกำลัง
 • ตอนที่ 10 ระบบจำนวนจริง_9 จำนวนจริงในรูปเกรณฑ์
 • ตอนที่ 11 เฉลยแบบฝึกหัด_ตอนที่ 1 ระบบจำนวนจริง
 • ตอนที่ 12 ความหมายและสัญลักษณ์ของเซต
 • ตอนที่ 13 ชนิดของเซต
 • ตอนที่ 14 สับเซต
 • ตอนที่ 15 เพาเวอร์เซต
 • ตอนที่ 16 การดำเนินการของเซต
 • ตอนที่ 17 แผนภาพของเวนน์และโจทย์ปัญหา
 • ตอนที่ 18 การอ้างเหตุผล
 • ตอนที่ 19 เฉลยแบบฝึกหัด_ตอนที่ 2 เซตและการอ้างเหตุผล
 • ตอนที่ 20 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน_สาระสำคัญ
 • ตอนที่ 21 คู่อันดับ_การเท่ากันของคู่อันดับ_ผลคูณคาร์ทีเซียน
 • ตอนที่ 22 ความสัมพันธ์
 • ตอนที่ 23 โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
 • ตอนที่ 24 กราฟของความสัมพันธ์
 • ตอนที่ 25 อินเวอร์สของความสัมพันธ์
 • ตอนที่ 26 กราฟของอินเวอร์สของความสัมพันธ์
 • ตอนที่ 27 ฟังก์ชัน
 • ตอนที่ 28 โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน
 • ตอนที่ 29 ค่าของฟังก์ชันfที่x
 • ตอนที่ 30 ชนิดของฟังก์ชันที่ควรรู้จักและกราฟของฟังก์ชัน
 • ตอนที่ 31 ลำดับ
 • ตอนที่ 32 ชนิดของลำดับ
 • ตอนที่ 33 อนุกรม
 • ตอนที่ 34 ชนิดของอนุกรม
 • ตอนที่ 35 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการประยุกต์อนุกรม
 • ตอนที่ 36 สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้าย
 • ตอนที่ 37 สามเหลี่ยมมุมฉาก
 • ตอนที่ 38 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
 • ตอนที่ 39 อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม_30_45_60องศา
 • ตอนที่ 40 อัตราส่วนตรีโกณมิติอื่นๆ
 • ตอนที่ 41 การนำไปใช้และโจทย์ปัญหา
 • ตอนที่ 42 การวัดและเรขาคณิต
 • ตอนที่ 43 กฏการนับเบื้องต้น
 • ตอนที่ 44 การทดลองสุ่ม
 • ตอนที่ 45 ความน่าจะเป็น
 • ตอนที่ 46 โจทย์ความน่าจะเป็น
 • ตอนที่ 47 ข้อมูลสถิติและชนิดของข้อมูล
 • ตอนที่ 48 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • ตอนที่ 49 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • ตอนที่ 50 การหาค่ากลางของข้อมูล
 • ตอนที่ 51 การหาตำแหน่งที่ของข้อมูล
 • ตอนที่ 52 การวัดการกระจายของข้อมูล
 • ตอนที่ 53 การนำเสนอข้อมูล
 • ตอนที่ 54 สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก