ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001) ปรับปรุง 2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ความรู้พื้นฐาน
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 960 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 การใช้ภาษาในการสื่อสารความหมายในชีวิตประจำวัน เรื่องที่ 1 การทักทายและการกล่าวลา
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 การแนะนำตนเองและผู้อื่น
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 การให้และการสอบถามข้อมูลส่วนตัว
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 4 การใช้ภาษากาย
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 เรื่องที่ 5 การพูดโทรศัพท์
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 คุณรู้สึกอย่างไร เรื่องที่ 1 ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 คุณสนใจอะไร
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 เสียใจด้วยนะ
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 เรื่องที่ 4 ยินดีด้วย
 • ตอนที่ 10 บทที่ 3 คุณคิดอย่างไร เรื่องที่ 1 ฉันควรสวมใส่ชุดไหนดีสำหรับงานเลี้ยงต้อนรับ
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 เดินซื้อของ
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 การให้บริการด้านต่างๆ
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เรื่องที่ 4 ขอโทษ
 • ตอนที่ 14 บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ เรื่องที่ 1 ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร
 • ตอนที่ 15 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 ประโยคความรวม
 • ตอนที่ 16 บทที่ 5 อดีตกาล เรื่องที่ 1 ทบทวนการใช้Present Simple Tense. Present Continuous Tense และ Fut
 • ตอนที่ 17 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 Past Simple Tense
 • ตอนที่ 18 บทที่ 5 เรื่องที่ 3 Past Continuous Tense
 • ตอนที่ 19 บทที่ 6 อาชีพพนักงารขับรถรับจ้าง เรื่องที่ 1 การพูดภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคมและเหมาะสมกับสถานก
 • ตอนที่ 20 บทที่ 6 เรื่องที่ 2 การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
 • ตอนที่ 21 บทที่ 6 เรื่องที่ 3 การพูดแสดงความช่วยเหลือ
 • ตอนที่ 22 บทที่ 6 เรื่องที่ 4 การขออนุญาต
 • ตอนที่ 23 บทที่ 6 เรื่องที่ 5 การพูดแทรกอย่างสุภาพ
 • ตอนที่ 24 บทที่ 7 การให้บริการ ณ สถานประกอบการประเภทต่างๆ
 • ตอนที่ 25 แบบฝึกหัด (เฉลย) บทที่ 1
 • ตอนที่ 26 แบบฝึกหัด (เฉลย) บทที่ 2
 • ตอนที่ 27 แบบฝึกหัด (เฉลย) บทที่ 3
 • ตอนที่ 28 แบบฝึกหัด (เฉลย) บทที่ 4
 • ตอนที่ 29 แบบฝึกหัด (เฉลย) บทที่ 5
 • ตอนที่ 30 แบบฝึกหัด (เฉลย) บทที่ 6
 • ตอนที่ 31 แบบฝึกหัด (เฉลย) บทที่ 7

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

ปนัดดา
อารีย์ด่านขุนทด
สุรางค์ วีรสุเมธา
sodiaex
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก