ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช21003) ปรับปรุง2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: การประกอบอาชีพ
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 132 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน ปก คำนำ สารบัญ โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 1 อาชีพ บทที่ 1
 • ตอนที่ 2 อาชีพ บทที่ 2 ใบความรู้ที่ 1
 • ตอนที่ 3 อาชีพ บทที่ 2 ใบความรู้ที่ 2
 • ตอนที่ 4 อาชีพ บทที่ 2 ใบความรู้ที่ 3
 • ตอนที่ 5 อาชีพ บทที่ 3 ใบความรู้ที่ 1
 • ตอนที่ 6 อาชีพ บทที่ 3 ใบความรู้ที่ 2
 • ตอนที่ 7 อาชีพ บทที่ 3 ใบความรู้ที่ 3
 • ตอนที่ 8 อาชีพ บทที่ 3 ใบความรู้ที่ 4
 • ตอนที่ 9 อาชีพ บทที่ 3 ใบความรู้ที่ 5
 • ตอนที่ 10 อาชีพ บทที่ 4 ใบความรู้ที่ 1-3
 • ตอนที่ 11 อาชีพ บทที่ 4 ใบความรู้ที่ 4
 • ตอนที่ 12 อาชีพ บทที่ 5 ใบความรู้ที่ 1
 • ตอนที่ 13 อาชีพ บทที่ 5 ใบความรู้ที่ 2
 • ตอนที่ 14 อาชีพ บทที่ 5 ใบความรู้ที่ 3-4 จบ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก