ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) ปรับปรุง2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: การประกอบอาชีพ
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 84 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน ปก คำนำ สารบัญ ฯลฯ
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ ความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพ ฯ
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ความจำเป็นและคุณค่าในการวิเคราะห์ ฯ
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 การวิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจ
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 4 การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ ฯ
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 และ 2 การกำหนดทิศทาง และเป้าหมายการตลาด
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 และ 4 การกำหนด และ การวิเคราะห์กลยุทธ์
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่องที่ 5 กิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด
 • ตอนที่ 8 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 การกำหนดคุณภาพ ฯ
 • ตอนที่ 9 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ทุนปัจจัย ฯ
 • ตอนที่ 10 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 การกำหนดเป้าหมาย ฯ
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 เรื่องที่ 4 การกำหนดแผนกิจกรรม ฯ
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เรื่องที่ 5 การพัฒนาระบบการผลิต ฯ
 • ตอนที่ 13 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 ความจำเป็นและคุณค่า ฯ
 • ตอนที่ 14 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 และ 3 การแทรกความนิยม ฯ และ การสร้างรูปลักษณ์ ฯ
 • ตอนที่ 15 บทที่ 4 เรื่องที่ 4 การพัฒนาอาชีพ ฯ
 • ตอนที่ 16 บทที่ 5 เรื่องที่ 1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ฯ
 • ตอนที่ 17 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 การเขียนโครงการฯ
 • ตอนที่ 18 บทที่ 5 เรื่องที่ 3และ 4 การตรวจสอบฯ และ การปรับปรุงแก้ไขฯ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก