ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนระบบเดซี่ ระบบชั้นมัธยมศึกษา

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำชุด CD-ROM หนังสือเรียนระบบเดซี่ประเภทแสดงข้อความ ภาพ และเสียง (Audio and full text) ที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งศิลปะ จำนวน ๔๑ รายวิชา เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและทางการเรียนรู้ โดยสามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์ http://gtech.obec.go.th/daisy ทั้งนี้ ท่านสามารถจัดทำสำเนาสื่อเพื่อประโยชน์มาการศึกษาได้ แต่ห้ามจำหน่าย

ที่มา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทร 025312142

ข่าว/บทความ แนะนำ

ทำอย่างไร เมื่อเด็กๆ ไม่อยากอ่านหนังสือ 08/09/2009

ทำอย่างไร เมื่อเด็กๆ ไม่อยากอ่านหนังสือ 08/09/2009

ลูกๆ ของคุณทำแต่เรื่องไร้สาระแทนที่จะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านหรือเปล่า ดร. แมรี คาร์โบ (Marie Carbo) ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารสถาบันวิธีการอ่านแห่งชาติสหรัฐ อเมริกากล่าวว่า ความรู้สึกของเด็กๆ ต่อการอ่านหนังสือมีผลกระทบอย่างมหาศาลว่า ต่อไปพวกเขาจะเป็นนักอ่านตลอดชีวิตหรือไม่

บทสัมภาษณ์ ดร...

คำแนะนำเพื่อการพัฒนาความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self-Esteem) ของเด็กแอลดี 08/09/2009

คำแนะนำเพื่อการพัฒนาความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self-Esteem) ของเด็กแอลดี 08/09/2009

เพื่อการรณรงค์ร่วมกันช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ (1999)
พ่อ แม่ส่วนใหญ่ควรจะตระหนักรู้ว่า ความรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองของเด็กเกี่ยวพันกับความสำเร็จทางสังคมและการ เรียน แต่บางครั้งพ่อแม่ลืมไปว่า ตนเองได้ทำลายความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองของเด็กอย่างไม่รู้ตัว มีงาน วิจัยที่แสดงว่า เด็กๆ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก