ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การทำเอกสารการบกพร่องทางการเรียนรู้ (28/03/2011)

โดย Payne and Associated (1999)

การตัดสินใจที่จะดำเนินการวินิจฉัยและทำเอกสาร  ถ้าคุณกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการประเมินเพื่อที่จะวินิจฉัยและทำ เอกสารการบกพร่องทางการเรียนรู้  ถามคำถามเหล่านี้กับตัวคุณเองก่อน

 • ฉันมีความยุ่งยากตรงไหน
 • อะไรคือสาเหตุของความยุ่งยาก
 • ฉันเคยมีความยุ่งยากมาก่อนไหม
 • ถ้าเป็นอย่างนั้น  แล้วฉันจัดการกับความยุ่งยากอย่างไร
 • ทำอะไรบ้างที่อาจจะได้ผลในการแก้ไขความยุ่งยากนั้น
 • ฉันสามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขความยุ่งยากนั้นด้วยตนเองไหม
 • ฉันต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขความยุ่งยากนี้ไหม
 • ฉันสามารถจะได้รับข้อมูลข่าวสารได้จากที่ไหน
 • ฉันจะใช้บริการช่วยเหลือที่มีให้เลือกหรือไม่
 • ฉันจะให้คุณค่าของคำแนะนำและการช่วยเหลือของพวกเขาหรือไม่
 • ก้าวแรกของฉันคืออะไร

การทำเอกสารการบกพร่องทางการเรียนรู้ : ทันทีที่คุณตัดสินใจที่จะดำเนินการวินิจฉัย  นี่เป็นทิปที่จะช่วยคุณตามกระบวนการ

 1. คัดเลือกนักวิชาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งเคยทำงานและเคยประเมินกับ ผู้ใหญ่ที่อาจจะบกพร่องทางการเรียนรู้  ให้แน่ใจว่าเขาหรือเธอมีคุณสมบัติที่จะให้บริการช่วยเหลือได้  บุคคลที่ขอเสนอแนะเหล่านี้ได้แก่ นักจิตวิทยา  นักจิตวิทยาทางระบบประสาท  นักจิตวิทยาของโรงเรียนและแพทย์ผู้วินิจฉัยอาการบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ ได้รับใบอนุญาต
 2. สัมภาษณ์นักวิชาชีพที่คัดเลือกไว้เพื่อตัดสินใจว่า เขาหรือเธอจะสามารถให้บริการซึ่งบรรลุความต้องการและการร้องขอของคุณหรือไม่ คำถามเหล่านั้นอาจจะรวมไปถึง
  • คุณปฏิบัติมานานเท่าไรแล้ว
  • คุณเคยทดสอบผู้ใหญ่ที่บกพร่องทางการเรียนรู้หรือไม่
  • การประเมินจะใช้เวลาเท่าไร
  • การประเมินจะครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง
  • จะมีรายงานปากเปล่าและรายงานที่เขียนขึ้นหรือไม่
  • คุณเต็มใจจะพบที่ปรึกษาของฉันเพื่ออภิปรายเรื่องรายงานไหม
  • การอภิปรายของเราให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องทำไมฉันจึงมีความยุ่งยากที่ โรงเรียนหรือไม่
  • คุณจะให้ความคิดฉันในวิธีที่จะทำให้ทักษะของฉันดีขึ้นและชดเชยการบกพร่องไหม
  • รายงานนี้ให้คำแนะนำในเรื่องสถานที่ที่ฉันจะไปขอความช่วยเหลือแบบทันทีไหม
  • ราคาค่าทำการประเมินเท่าไร  ครอบคลุมราคาค่าอะไรบ้าง
  • ความเป็นไปได้และราคาสำหรับการให้คำปรึกษาเพิ่มเติม
  • มีการประกันที่สามารถครอบคลุมราคาไหม
  • มีแหล่งเงินทุนอื่นๆ บ้างไหม
  • มีแผนการจ่ายเงินที่ได้ผลไหม
 3. การทำเอกสารเป็นที่ต้องการของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่รวมไปถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย
  • การทดสอบสติปัญญาที่ยอมรับได้และเที่ยงตรง
  • การทดสอบการปฏิบัติทางวิชาการและความสำเร็จอื่นๆ
  • การทดสอบเรื่องกระบวนการข้อมูล
 4. การทำเอกสารต้องเป็นปัจจุบัน  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตั้งมาตรฐานและระบุว่า “ต้องเป็นปัจจุบัน”  ไว้แตกต่างกัน  พูดโดยทั่วๆ ไปแล้ว  แต่ละคนที่บกพร่องจะแสวงหาการชดเชยในการช่วยเหลือซึ่งการประเมินนั้นเพิ่ง ถูกดำเนินการภายใน 3-5 ปี และสะท้อนถึงความต้องการบนพื้นฐานของการเป็นผู้ใหญ่
 5. การทำเอกสารต้องแสดงอย่างชัดเจน  และมีหลักฐานเฉพาะว่า การบกพร่องทางการเรียนรู้ยังคงมีอยู่  รายงานนั้นต้องรวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้  ข้อมูลคะแนนการทดสอบ  การตีความหมายที่เขียนขึ้น  ชื่อของผู้ประเมินและวันทดสอบ
 6. การทำเอกสารควรจะมีการจดบัญชีเฉพาะของคำแนะนำเพื่อการชดเชยในห้องเรียนและการปรับปรุงทางวิชาการ
แปลและเรียบเรียงจาก Documenting a Learning Disability by Payne and Associates (1999) http://www.ldonline.org
โดย พรรษชล ศรีอิสราพร

ภาพประกอบบทความหน้าต่าง LD

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก