ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คำถามที่จะถามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งประเมินการบกพร่องทางการเรียนรู้ (23/03/2011)

โดย ทีมบรรณาธิการของ GreatSchools (2007)

การจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นการส่วนตัวที่จะดำเนินการประเมินสุขภาพจิต ศึกษา (psychoeducational evaluation) ของลูกคุณเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ความพยายามและเงินอย่างมาก  การที่จะหาใครซักคนที่มีความสามารถ  ให้ถามหาคำแนะนำจากคุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆ หรือทีมงานของโรงเรียน  บางทีคุณต้องการที่จะสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่าหนึ่งคน ก่อนที่จะเลือกบุคคลซึ่งจะทำการประเมินกับลูกชายของคุณ  ถ้าคุณได้คำแนะนำจากใครบางคนภายนอกโรงเรียน ให้แน่ใจว่าผู้ประเมินส่วนตัวนั้นมีคุณสมบัติและ/หรือมีความน่าเชื่อถือ อย่างที่รัฐหรือเขตการศึกษาต้องการ

ก่อนการจ้างผู้เชี่ยวชาญทำการทดสอบสุขภาพจิตศึกษา คุณอาจต้องการสัมภาษณ์เธอเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านอาชีพ  กระบวนการและค่าธรรมเนียม  ผลตอบกลับจะทำให้คุณสามารถคัดกรองได้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถอันถูกต้อง และดูว่าคุณรู้สึกสบายใจที่ได้ทำงานกับเธอหรือเปล่า  และเพื่อให้ค้นพบว่าอะไรที่มี “การจับคู่ผิด” อย่างมากกับความต้องการของลูกคุณ  บทสนทนาสามารถช่วยให้คุณตระเตรียมลูกของคุณสำหรับกระบวนการประเมินด้วย เหมือนกัน

คุณจะเตรียมตัวสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการประเมินได้ดีขึ้น  ถ้าคุณมีข้อมูลเบื้องหลังบางอย่างเกี่ยวกับการประเมินสำหรับการเข้าเกณฑ์การ ศึกษาพิเศษและ/หรือการบกพร่องทางการเรียนรู้    ให้อ่านบทความอื่นๆ เกี่ยวกับการประเมินประกอบด้วย จะช่วยให้คุณกำหนดความคาดหวังและเป้าหมายเป็นการเฉพาะสำหรับการประเมินด้วย เหมือนกัน

เพื่อที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากบทสนทนาเริ่มแรกกับผู้เชี่ยวชาญการ ประเมินด้านสุขภาพจิตศึกษา  คุณอาจต้องการที่จะมีความเข้าใจพื้นฐานที่ดีเกี่ยวกับว่า ทำไมและอย่างไรต้องดำเนินการประเมินการบกพร่องทางการเรียนรู้  และวิธีที่จะเข้าใจผล  เราแนะนำอย่างยิ่งว่าคุณควรอ่านหรือทบทวนบทความอื่นๆ เกี่ยวกับการประเมินก่อนที่คุณจะสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการประเมิน

ก่อนสัมภาษณ์ : คำถามที่จะถามตัวคุณเอง

 • ในขอบเขตไหนที่ฉันสงสัยว่าลูกของฉันอาจจะมีการบกพร่องทางการเรียนรู้

* ความประพฤติใดที่ฉันสังเกตเห็นและมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับมัน

 • ข้อมูลใดเกี่ยวกับลูกที่ฉันมีซึ่งอาจจะช่วยนักวิชาชีพได้

* มีข้อสังเกตอะไรที่ฉันสามารถเสนอเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อน  บุคลิกภาพหรือนิสัย
ใจคอ  ชอบหรือไม่ชอบทางวิชาการหรืออุปนิสัยอื่นๆ

 • ฉันต้องการจะเรียนรู้อะไรจากการประเมิน

* ขอบเขตทักษะทางวิชาการเฉพาะอะไรซึ่งมีผลการปฏิบัติที่โรงเรียนต่ำกว่าเพื่อนรุ่น
ราวคราวเดียวกัน
* มีปัญหาทางกระบวนการที่ซ่อนอยู่อะไรบ้าง ที่อาจจะกระทบต่อผลการปฏิบัติ  เช่น
ปัญหาความจำสั้นหรือมีความกังวลที่ไม่หยุดหย่อน

 • ฉันหวังจะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร

ระหว่างการสัมภาษณ์ : คำถามที่จะถามผู้เชี่ยวชาญการประเมินที่มีการมองเห็นอย่างถูกต้อง

 • คุณเคยผ่านการฝึกอบรมในการทดสอบทางการศึกษาหรือไม่
 • คุณมีประสบการณ์อะไรในการทดสอบนักเรียนอายุรุ่นเดียวกับลูกของฉัน
 • คุณเคยทำการประเมินมานานเท่าไรแล้ว  คุณคุ้นเคยกับการทำการประเมินและการประเมินส่วนบุคคลที่โรงเรียนรัฐบาลในท้องถิ่นหรือไม่
 • คุณต้องการให้ฉันเตรียมข้อมูลอะไรให้คุณบ้าง
 • คุณจะติดต่อโรงเรียนของลูกผมเพื่อขอข้อมูลและบันทึกต่างๆ ไหม  คุณจะสัมภาษณ์ทีมของโรงเรียนหรือไม่
 • คุณจะสังเกตการณ์ลูกของฉันในชั้นเรียนไหม
 • คุณจะสัมภาษณ์ฉันไหม  คุณจะสัมภาษณ์ลูกของฉันอย่างไร
 • การประเมินรวมไปถึงการทดสอบต่างๆโดยทั่วไปที่ทำกันในโรงเรียนรัฐบาลหรือเปล่า

(นี่จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินสำหรับการประเมินทดสอบส่วนตัวซึ่งโรงเรียนสามารถทำหรือได้ทำแล้ว)

 • คุณจะใช้การทดสอบแบบไหน  คุณจะประเมินฐานะทางสังคม  ทางอารมณ์/หรือทางจิตวิทยาของเขาไหม
 • ฉันควรจะเตรียมลูกของตนเองสำหรับกระบวนการประเมินอย่างไร
 • รายงานครั้งสุดท้ายของคุณจะรวบรวมการประเมินทดสอบส่วนบุคคลทั้งหมดที่ทำ หรือไม่  เพื่อที่ว่า ฉันจะได้เห็นภาพรวมของจุดแข็งและความต้องการของลูกฉัน
 • ค่าใช้จ่ายในการประเมินและทำรายงานที่สมบูรณ์นั้นราคาเท่าไร
 • ฉันสามารถคาดหวังว่าจะได้รับผลการประเมินเร็วที่สุดเมื่อไร

หลังการสัมภาษณ์ : คำถามทบทวนและติดตามผลเกี่ยวกับรายงานการประเมิน

 • รายงานผลการประเมินนั้นชัดเจนหรือไม่  ถ้าไม่  ผู้ประเมินสามารถจะตอบคำถามของฉันได้ทั้งหมดไหม  ถ้าไม่  ให้จดทุกคำถามที่ยังไม่ได้ตอบลงเพื่อว่าให้คุณสามารถติดตามโดยโทรศัพท์หรือ โดยส่วนบุคคลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณสามารถเข้าใจได้
 • ฉันเข้าใจสิ่งที่นักวิชาชีพให้คำแนะนำสำหรับลูกที่อยู่บนพื้นฐานของการทดสอบนั้น
 • ฉันควรจะเดินหน้าอย่างไร  ฉันมีแผนอะไรที่จะทำให้การกระทำที่แนะนำให้หลายๆ อย่างบรรลุผลสมบูรณ์
แปลและเรียบเรียงจาก Questions to Ask Specialists Who Evaluate for Learning Disabilities by GreatSchools Editorial Staff (2007) from http://www.greatschools.net
โดย พรรษชล ศรีอิสราพร

ภาพประกอบบทความหน้าต่าง LD

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก