ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การให้บริการช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา ตอนที่ 2 13/09/2010

โดย ซู ทอมป์สัน

เด็กประเภทนี้มักจะได้รับการประนามอยู่บ่อยๆ โดยผู้ใหญ่ที่โรงเรียนที่ไม่เข้าใจ ปัจจุบันนี้  ต้องขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ที่ฉลาดที่ไม่ยอมรับการบอกกล่าวอย่างผิดทางของนักการศึกษาว่า  ลูกๆ ของพวกเขา “ขี้เกียจ” “ก่อกวนอย่างตั้งใจ” “ตัวสร้างความยุ่งยาก” “รบกวน” “ทำตัวเป็นปฏิปักษ์” และ “น่ารำคาญ” อีกด้วย  ราวกับว่าการแสดงออกเหล่านี้เป็นการวินิจฉัยโรคมากกว่าเป็นแค่ตัวบ่งชี้ของอาการที่ควรพิจารณาในบริบทของโรค  มันจะเป็นการฉลาดมากขึ้นที่จะหาสาเหตุที่แฝงอยู่จากการสังกตเห็นพฤติกรรม (เช่น ความบกพร่องของประสาทส่วนกลาง) เพื่อที่ว่า การตัดสินในลักษณะเหมาะสม ช่วยเหลือ ไม่เป็นลักษณะการลงโทษจะถูกนำมาใช้  และรู้ว่า  พฤติกรรมของเด็กไม่ได้เป็นการตั้งใจ  ความผิดหรือการกระทำผิดนั้นเป็นผลมาจากความผิดปกติและความไม่ได้ตั้งใจของเขา

คุณพ่อคุณแม่ควรจะเฉลียวใจกับการยึดตนเองว่าถูกต้องของนักการศึกษาซึ่งใช้หลักจิตวิทยาพื้นๆ ที่ผิวเผินว่า “เด็กเลือก”  สะท้อนให้เห็นว่า เด็กทำการเลือกอย่างมีสติสัมปชัญญะ  โดยการวางตนเองไว้ในตำแหน่งที่เสียประโยชน์  ถ้าเด็กคนนั้นถูกบ่งชี้ว่าเป็นเด็ก NLD มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกๆ คนที่จะเข้าใจว่า ความบกพร่องนี้เป็นเรื่องของระบบประสาทตามธรรมชาติ  และไม่มีการเลือกเข้ามาเกี่ยวข้องกับเด็กแต่อย่างใด  ไม่มีเด็กคนไหนเลือกที่จะล้มเหลว  การปล่อยปละหรือประนามปัญหาที่ต้องปรับปรุงซึ่งก็คืออาการของโรคว่าเป็น พฤติกรรม “เรียกร้องความสนใจ” ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายและไม่เป็นมืออาชีพ

ตามปกติแล้วเด็กที่เป็น NLD สามารถจะถูกชดเชยในการจัดการศึกษาตามปกติอย่างเต็มรูปแบบ  ถ้าความต้องการทางสังคมและทางวิชาการที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะเป็นที่เข้าใจโดยคุณพ่อคุณแม่และทีมงานที่โรงเรียน  แผนการจัดการศึกษารายบุคคล (IEP) ที่มีรายละเอียดและครอบคลุมที่ถูกจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้จะช่วยเหลือให้ประสบผลสำเร็จ  ยิ่ง IEP กว้างขวางและมีรายละเอียดมากเท่าไร  เด็กจะยิ่งเผชิญทางตันที่มองไม่เห็นหรือตกหลุมร่องน้อยลงเท่านั้น  เด็กอาจจะได้ประโยชน์จากบริการสนับสนุนการศึกษาพิเศษบางอย่างด้วยเหมือนกัน เช่น  การบำบัดทางภาษาและการพูดในการฝึกทางภาษาและการบำบัดทางอาชีพสำหรับการเกี่ยวข้องกับทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

แม้ว่าบ่อยอีกเหมือนกันที่พฤติกรรมการรับมือของเด็กที่เป็น NLD ถูกตีความผิดโดยผู้ใหญ่ที่ขาดข้อมูลด้านนี้ว่า เป็นปัญหา “เจ้าอารมณ์” และ”แรงจูงใจ” อย่างไรก็ตาม เมื่อความแข็งแกร่งทางด้านภาษาของเด็กคนนี้มีมากขึ้น  และคุณครูยืดหยุ่นและสามารถรับความต้องการของเด็กได้  เด็กก็จะประสบความสำเร็จทีเดียวในโรงเรียน  มันเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับผู้ใหญ่ที่จะลงโทษและพยายามที่จะผลักความรับผิดชอบกลับไปที่เด็ก แต่มืออาชีพที่แท้จริงจะจดจำว่า  ถ้าเด็กไม่บรรลุผลที่คาดหวัง มันเนื่องมาจากการวางแผนที่ผิดพลาดของทีมการศึกษาและไม่ใช่ความผิดของเด็ก

บางทีคุณพ่อคุณแม่ของเด็กอาจจะได้สัมผัสโดยตรงหรือรับรู้แล้วว่า  อะไรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็ก NLD คนพิเศษคนนี้  บ่อยทีเดียวที่เด็กพรั่งพร้อมที่บ้านเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ของเขามีกลยุทธ์ที่ปรับปรุงให้เห็นได้ชัดเจน  ขณะที่ยังคงต้องดิ้นรนเมื่ออยู่โรงเรียน  เป็นการฉลาดสำหรับนักการศึกษาที่จะได้ประโยชน์จากความรู้ที่ว่า  คุณพ่อคุณแม่เหล่านี้สามารถยอมรับนับถือลูกของตน  ทีมงานที่โรงเรียนและคุณพ่อคุณแม่ควรจะทำงานอย่างใกล้ชิดกันในการวางแผนที่จะชดเชยความต้องการอันเป็นพิเศษของเด็กประเภทนี้

แม้ว่าจะมีการแนะนำกันบ่อยๆ ว่า จิตบำบัด Insight - oriented เป็นเรื่องไม่แนะนำ  และได้พิสูจน์แล้วว่า ได้ผลที่แย้งต่อรูปแบบการให้ความช่วยเหลือกับเด็ก NLD (จิตบำบัด Insight - oriented เป็นรูปแบบการรักษาที่ช่วยให้ผู้คนผ่านความเข้าใจและการแสดงความรู้สึก  เป็นแรงจูงใจ ความเชื่อ ความกลัวและความต้องการ พัฒนาความเข้าใจในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างการรักษา จิตบำบัด Insight - oriented ได้พัฒนาจากจิตวิเคราะห์รูปแบบของการรักษาโดย Sigmund Freud)
บ่อยทีเดียวที่แต่ละคนที่เป็น NLD ถูกสันนิษฐานว่า มีความรู้สึกเฉียบไวหรือมีสมรรถนะในการเข้าใจ  เพราะว่าพวกเขาแสดงทักษะการใช้ภาษาที่พัฒนามาอย่างดี  เนื่องจากลักษณะอาการของโรคดูปรากฎเหมือนจะขึ้นอยู่กับทางอารมณ์  จิตบำบัด Insight – oriented มักถูกพยายามนำมาใช้อยู่บ่อยๆ  ด็อกเตอร์ไบรอน พี โร้ค พบว่า “การให้การช่วยเหลือทางการศึกษาที่เป็นทางการ” เป็นรูปแบบการรักษาที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะ “เพิ่มความสำเร็จของเด็กๆ NLD”  การรักษาภายในชั้นเรียนสำหรับการรบกวนทางอารมณ์เป็นเรื่องที่ไม่แนะนำด้วยเหมือนกัน  เนื่องด้วยการใช้การบำบัดต่อปัญหาทางอารมณ์เป็นเรื่องห่างไกลทีเดียวจากสิ่งที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสำหรับอาการ NLD

เด็กที่เป็น NLD ต้องการวิธีการที่แตกต่างกันในการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในโรงเรียนเพราะว่า  ระบบสมองซีกขวาไม่ทำงานไปตามปกติหรือไม่สามารถเชื่อมต่อการทำงานได้  สมองซีกซ้ายดำเนินการข้อมูลโดยขึ้นอยู่กับระบบกฎเกณฑ์ที่ตายตัว  และไม่ได้จัดการอย่างยืดหยุ่นกับกลยุทธ์การแก้ปัญหา  วิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการฝึกการใช้ภาษาทางตรงในการวางแผน การจัดระเบียบ  การเรียน การแสดงออกทางการเขียน  การรับรู้ทางสังคม และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล

ไม่เหมือนกับแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจุดประสงค์เบื้องต้นคือ การให้เชี่ยวชาญในทักษะที่เกี่ยวกับหลักสูตรให้เป็นเอกภาพและต่อเนื่อง  โปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กที่เป็น NLD ประกอบด้วยการเตรียมทักษะการรับมือเพิ่มเติม  การสนับสนุนในทางปฏิบัติ  และ CAMS นั่นคือ การชดเชย (Compensations)  การทดแทน (Accommodations)  การแก้ไข (Modification) และ กลยุทธ์ (Strategies) การให้ความช่วยเหลือสำหรับเด็กไม่ใช่การรักษาตามธรรมชาติ  แต่ค่อนข้างจะออกแบบเป็นทักษะการชดเชยและทำให้ความเคร่งเครียดประจำวันที่เขาเผชิญลดน้อยลง

(ติดตามตอนต่อไป)

แปลและเรียบเรียงจาก Servicing Nonverbal Learning Disorders โดย Sue Thompson M.A., C.E. (1996) โดย พรรษชล ศรีอิสราพร

ภาพประกอบบทความหน้าต่าง LD

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก