ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สัญญาณเริ่มแรกของความยุ่งยากด้านการอ่าน 29/03/2010

โดย ซูซาน ฮอลล์ (2009)

คุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นบุคคลแรกในชีวิตของเด็กๆ ที่ทราบปัญหาด้านการอ่านของเขา  การสังเกตของคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่า สัญญาณแรกสุดซึ่งปรากฏความยุ่งยากทางด้านการอ่านคือช่วงวัยก่อนเรียนและช่วงวัยอนุบาล
 
ความยุ่งยากในการอ่านเสียงในคำต่างๆ เป็นคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของความ
ยุ่งยากด้านการอ่านที่ปรากฏในวัยเยาว์  ลูกของคุณอาจดิ้นรนกับการใช้เสียงสัมผัส  เกมการอ่านคำ  หรือการจดจำคำซึ่งเริ่มด้วยเสียงเดียวกัน
 
เด็กๆ ที่ติดเชื้อทางหูหรือมีการพูดที่ช้าในช่วงระหว่างปีแรกๆ ของเขามักจะค่อยๆ พบความลำบากในการเรียนรู้ที่จะอ่าน  เด็กๆ ที่มีปัญหาในการเปล่งเสียงหรือพูดช้าเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนๆ วัยเดียวกัน ไม่ควรจะเพียงแต่ฟังการพูดหรือฟังเสียงจากจอ
โทรทัศน์ในช่วงปีแห่งวัยก่อนเรียนเท่านั้น  แต่ควรจะตรวจสอบความยุ่งยากในการอ่านที่เป็นไปได้ด้วย
 
ลองฟังเรื่องราวจากคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆ ซึ่งพบความลำบากในการอ่านในเวลาต่อมา  อะไรคือสัญญาณเตือนที่พวกเขาเห็นแต่เริ่มแรกในช่วงปีก่อนวัยเรียน

 • ผู้ปกครองท่านหนึ่งสังเกตเป็นครั้งแรกพบว่า  ลูกสาวของเขาไม่สามารถเรียนรู้ตัวอักษรและสัญญลักษณ์ตัวเลขได้ เมื่อขณะอยู่ในวัยก่อนเรียน ทั้งๆ ที่คุณแม่มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะสอนตัวอักษรให้กับลูกสาว

ลูกสาวของเธอเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยรู้เพียงแค่ตัวอักษร 2 ตัวจาก 26 ตัว

 • คุณแม่อีกท่านหนึ่งสังเกตพบเพียงก่อนวันเกิดปีที่สามของลูกชายว่า  ลูกพูดไม่ได้ระดับเดียวกับเพื่อนวัยเดียวกัน  เขาเป็นโรคหูติดเชื้อและต่อมาได้ใส่หูฟัง  การพูดของเขาพัฒนาขึ้นบ้าง  แต่เขามีปัญหาด้านการอ่านมากขึ้นทีละเล็กละน้อย
 • ผู้ปกครองอีกท่านหนึ่งเริ่มแรกก็สงสัยปัญหาเมื่อลูกชายวัยก่อนเรียนไม่ชอบบทกล่อมของสถานรับเลี้ยงเด็ก   เธอมักจะละทิ้งคำสุดท้ายไว้เพื่อดูว่า ลูกชายสามารถเติมเสียงสัมผัสที่ละไว้ได้หรือเปล่า  ทั้งๆ ที่ได้ยินเสียงสัมผัสที่เหมือนกันหลายครั้ง เขาก็ไม่สามารถทำได้  เขาเพียงแต่ดูเหมือนจะไม่จดจำรูปแบบของคำที่มีเสียงคล้ายกันซึ่งเป็นคุณลักษณะของการใช้โคลงสัมผัส

 
บางครั้งคุณพ่อคุณแม่สังเกตพบความยุ่งยากในระหว่างการเรียนระดับเกรด 1 เพราะว่าเด็กคนนั้นซึ่งเพิ่งจะเริ่มต้นเรียนอ่านอาจพบความลำบากในการเชื่อมโยงระหว่างเสียงและตัวอักษร  ปัญหารวมไปถึงการหาร่องรอยความแตกต่างในเสียงการพูดและการแสดงออกของงานซึ่งต้องการทักษะนี้  เช่น

 • การออกเสียงคำใหม่และการจดจำคำเหล่านี้
 • การแตกคำออกเป็นเสียง
 • การผสมเสียงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างคำ
 • การจดจำชื่อและเสียงของตัวอักษร

 
เด็กที่มีทักษะการสัมผัสเสียงที่อ่อนแอมักชอบเดาคำที่ไม่รู้จักขณะอ่านเพราะว่า เขาไม่เก่งในการคิดเสียงออกมาได้หรือผสมมันเข้าด้วยกัน  ความสามารถที่จะออกเสียงคำที่ไม่รู้จักเป็นทักษะที่สำคัญที่เด็กๆ ต้องการเพื่อจะอ่านหนังสือ  เหนือเกรด 3 ขึ้นไปหนังสือจะเต็มไปด้วยคำที่ยากมากขึ้น  ซึ่งบ่อยทีเดียวไม่สามารถจะคาดเดาจากเงื่อนปมของบริบทนั้นหรือจากรูปภาพต่างๆ ที่ถูกจำกัด
 
ถ้าคุณขอให้เด็กระดับเกรด 1 อ่านออกเสียงให้ฟังและเขาต่อต้านที่จะทำ  นี่อาจเป็นการเตือนว่า มีปัญหาแล้ว  เด็กๆ ซึ่งต้องดิ้นรนมักพบว่า  การอ่านช่างเป็นกระบวนการที่เขาจะต้องถูกประนาม เขาจึงหลีกเลี่ยง
 
ประมาณช่วงกลางของการเรียนเกรด 1 ลูกของคุณควรจะสามารถอ่านคำธรรมดาได้อย่างน้อยที่สุด 100 คำ เช่น the,and, is และรู้จักความเชื่อมโยงระหว่างเสียงและตัวอักษรดีเพียงพอที่จะอ่านคำต่างๆ ในหนังสือง่ายๆ ได้  ระวังสัญญาณเตือนเหล่านี้ขณะที่คุณฟังลูกของคุณอ่านออกเสียง:

 • ไม่รู้จักเสียงซึ่งเกี่ยวโยงกับตัวอักษรทั้งหมด
 • กระโดดข้ามคำในประโยคและไม่หยุดแก้ไข
 • ไม่สามารถจดจำคำได้  ทั้งที่ออกสียงคำเดียวกันทุกครั้งที่ปรากฎบนหน้ากระดาษ
 • เดาคำต่างๆ ที่ไม่รู้จักอยู่บ่อยๆ มากกว่าจะอ่านเสียงออกมา

 
คุณสามารถดูเงื่อนปมความยุ่งยากในการอ่านที่งานเขียนของลูกของคุณได้ด้วยเหมือนกัน  เมื่อจบระดับอนุบาล  เด็กควรจะสามารถเขียนคำซึ่งมีเสียงพยัญชนะมากที่สุดในคำ  แม้ว่าตัวสระต่างๆ มักจะผิดพลาดหรือไม่ถี่ถ้วน  แต่จะดีขึ้นในภายหลังก็ตาม
 
สัญญาณเตือนเหล่านี้สามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ซึ่งสงสัยว่า การเรียนรู้เรื่องการอ่านไม่ก้าวหน้าและราบรื่น  อย่างไรก็ตาม  เพียงแค่เพราะว่า ลูกของคุณกำลังดิ้นรน  ไม่ได้มีหมายความมากนักว่า มีปัญหาที่ร้ายแรง การเรียนรู้ที่จะอ่านเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนสำหรับเด็กส่วนใหญ่  มันใช้เวลาและคำแนะนำมากมายที่เป็นระบบและสอนทางตรง
 
ที่สำคัญคือ อย่าตกใจ ถ้าคุณพบสัญญาณเตือนในลูกของคุณ  จดบัญชีสัญญาณเตือนแต่แรกเริ่มสามารถช่วยเหลือคุณให้ระวัง  อย่างไรก็ตาม  ไม่มีบัญชีของสัญญาณเตือนความยุ่งยากด้านการอ่านที่เชื่อถือได้อย่างแน่ชัด   เด็กแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวและอาจแสดงออกซึ่งสัญญาณบางอย่างเท่านั้น  การรู้ว่าจะค้นหาอะไรสามารถช่วยเหลือคุณให้ตัดสินใจว่า  คุณต้องการจะสืบสวนต่อไปหรือไม่  ปฏิกิริยาที่สงบและใช้เหตุผลจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับลูกของคุณ

แปลและเรียบเรียงจาก Early signs of a reading difficulty จาก http://www.greatschools.net/LD/identifying/early-signs-of-reading-difficulty.gs?content=739.
แปลและเรียบเรียงโดย พรรษชล ศรีอิสราพร

ภาพประกอบบทความหน้าต่าง LD

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก