ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คุณลักษณะที่ประสบความสำเร็จของแต่ละบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 19/10/2009

โดย Marshall H. Raskind (2009)

บทความนี้เกี่ยวกับ

 • การรู้จักตัวเอง
 • การทำกิจกรรมเชิงรุก
 • ความมุมานะบากบั่น
 • การตั้งเป้าหมาย
 • การมีและการใช้ระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
 • กลยุทธ์การจัดการกับอารมณ์

การรู้จักตนเอง

เริ่ม ต้นที่การรู้จักตนเอง จากการศึกษาของเราแต่ละคนที่ประสบความสำเร็จจะรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของ ตนเองเป็นอย่างมาก ไม่ว่าเรื่องทางวิชาการของพวกเขาเช่น การอ่าน หรือคณิตศาสตร์ หรือไม่ใช่ในทางวิชาการอย่างเช่น เรื่องสภาพทางอารมณ์ หรือในการทำหน้าที่หรือการประสานกันของร่างกาย นอก จากนี้ยังรวมไปถึงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับทางด้านวิชาการ เช่น ความตั้งใจและการจัดระบบตนเอง ดังนั้น บุคคลที่ประสบความสำเร็จจะรู้ถึงจุดแข็งและข้อจำกัดของตัวเขาเอง พวกเขาจะ เปิดเผยและเฉพาะเจาะจงมากเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ พวกเขาสามารถพูดคุย เกี่ยวกับมันได้อย่างสบายๆ บางทีกุญแจสำคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ รู้จักตนเองคือ ความสามารถของแต่ละบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่จะทำสิ่งที่เรียกว่า “แบ่งแยก” ความบกพร่องของตนเองได้

สิ่ง ที่หมายถึงอย่างแท้จริงก็คือว่า พวกเขาสามารถมองเห็นความบกพร่องของตนเองใน ฐานะเป็นเพียงแค่แง่มุมเดียวของตัวเขาเองเท่านั้น พวกเขาไม่แสดงท่าทีออกมา อย่างเกินเลยไปอันเนื่องมาจากความบกพร่อง ผมขอยกคำพูดหนึ่งซึ่งเป็น ตัวอย่างจากผู้หญิงคนหนึ่งในการศึกษาของเรา เธอมีอายุประมาณ 33 ปี เธอกล่าวว่า “คุณรู้ไหม ทุกๆ คนเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่หอบมาด้วย และมีหลายสิ่งที่ฉันเก่ง และหลายสิ่งที่ฉันไม่เอาไหน ข้อจำกัดบางอย่างของฉันคือการอ่านและการ เขียน แต่เมื่อถึงเวลาจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากัน การอ่านแผนผังต่างๆ และการสืบค้นปัญหาต่างๆ เหล่านี้เป็นความสามารถและทักษะบางอย่างที่เกิดมาพร้อมฉัน ฉันบุกเบิกเส้น ทางที่แตกต่างไป และชีวิตทั้งชีวิตของฉันก็เกิดเป็นเส้นทางนั้นขึ้น”

ผม คิดว่า นั่นเป็นตัวอย่างที่ดีมากของความสามารถที่จะพูดว่า “ใช่ ฉันมีความบกพร่อง แต่มันจะไม่จำกัดฉันหรือทำให้ฉันด้อยลงไปจริงๆ ฉันมอง มันในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันเท่านั้น” มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ ตัวถึงปัญหาของตนเอง และอีกสิ่งหนึ่งคือสามารถที่จะยอมรับมัน และนั้นเป็น อีกสิ่งหนึ่งที่เราพบกับแต่ละบุคคลที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาสามารถจะทำได้ ทั้งสองอย่าง

พวก เขามาถึงระดับของการยอมรับปัญหาของตนเองจริงๆ ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของพวก เขา และสามารถที่จะผสมผสานความคิดเหล่านี้เข้ากับความรู้สึกของตนเอง ตรง นี้ สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ การจัดการกับจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละคน และวิธีที่เขาจะจับคู่จุดอ่อนและ จุดแข็งกับกิจกรรมต่างๆ ที่พวกเขาดำเนินไปในชีวิต ผมคิดว่า การจ้างงานเป็นตัวอย่างที่ดี เรามักเรียกมันว่า “การเลือกตำแหน่งให้ เหมาะ”

ความ คิดที่ตรงนี้ก็คือว่า แต่ละคนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้และประสบผลสำเร็จ สามารถที่จะจดจำจุดแข็งและข้อจำกัดของตัวเขาเองได้และหางานและสถานะการจ้าง งานที่เหมาะสมที่สุดกับจุดแข็งและข้อจำกัดของเขา ดังนั้น ตัวอย่างเช่น คุณมีคนซึ่งมีความสามารถพิเศษในงานช่างไม้ พวกเขาอาจพบอาชีพที่ประสบความสำเร็จในการทำตู้ มากกว่าที่จะรู้ว่า พวกเขายังมีความบกพร่องในการอ่านการเขียนด้วยเหมือนกันและพยายามที่จะเป็น บรรณาธิการต้นฉบับ

มัน ดูชัดเจน แต่มันน่าสนเท่ห์ที่หลายครั้งเราพบหลายๆ คนซึ่งไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ดีและพบความยุ่งยากในการทำสิ่งที่ลงตัวพอ ดี ในทางเดียวกันคุณอาจพบบางคนที่มีทักษะในการอ่านการเขียนที่แย่มาก แต่ มีทักษะภาษาทางการพูดที่ดีเลิศ ซึ่งตัดสินใจที่จะดำเนินอาชีพเป็นพนักงาน ขาย มากกว่างานซึ่งต้องการให้พวกเขาอ่านและเขียนเป็นจำนวนมาก และ อีกนั่นแหละ บุคคลที่ไม่ประสบความสำเร็จจะพบความยุ่งยากอย่างมหาศาลในการเลือกงานให้ เหมาะ หรือพยายามที่จะเลือกให้ลงตัว

การทำกิจกรรมเชิงรุก

คุณลักษณะ ที่นำพาความสำเร็จลำดับต่อไปคือ การทำกิจกรรมเชิงรุก คุณอาจรู้จักคำนี้ดี ผมคิดว่า มันอยู่ในสมัยนิยมในสังคมธุรกิจทีเดียว แต่สิ่งที่เรากล่าวถึงในฐานะการทำกิจกรรมเชิงรุกนี้เกี่ยวข้องผูกพันในเชิง การกระทำในโลกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสังคมในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่แต่ละบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ที่ประสบความสำเร็จแล้วสามารถที่จะกระทำ พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมต่างๆ โดยแท้จริง และด้วยความเกี่ยวพันนี้ก็เกิดความคิดที่ว่าพวกเขาสามารถควบคุม จุดหมายปลายทางของเขาได้ และสามารถส่งผลลัพธ์โดยตรงสู่ชีวิตของพวกเขา พวก เขาเป็นผู้เล่นที่มีความกระฉับกระเฉงในชีวิตของเขาเองอย่างแท้จริง ซึ่งแตกต่างจากบุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จจำนวนมากที่ตอบโต้ต่อเหตุการณ์ ต่างๆ พวกเขามักจำยอมต่อชีวิต และมักเป็น “เหยื่อ” เสียมากกว่า

และ ควบคู่มานั้น ยังมีพวกที่มีแนวโน้มจะตำหนิบุคคลอื่นๆ จากปัญหาที่พวกเขามีด้วยเหมือนกัน ไม่เหมือนกับแต่ละบุคคลที่ประสบความ สำเร็จ ซึ่งยอมรับความรับผิดชอบสำหรับการกระทำต่างๆ และผลของการกระทำต่างๆ ของพวกเขาเอง

เหล่านี้เป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมและทัศนคติซึ่งสำคัญสำหรับทุกๆ คน สำหรับเด็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็กๆ ที่เป็นแอลดี

ความมุมานะบากบั่น

คุณลักษณะ ลำดับต่อไปซึ่งเราพบในการศึกษาของเรานั้นเกี่ยวข้องกับความมุมานะ บากบั่น (บ่อยทีเดียวที่ผมคิดถึงแบตเตอรี่ Eveready ซึ่งทำให้มีพลังต่อไป ต่อไป และต่อไป) พวกมันไม่เคยยอมแพ้ ตอนนี้ ผมจำเป็นต้องพูดว่าแม้แต่แต่ละบุคคลเหล่านั้นที่ใช้คำว่า “ไม่ประสบความสำเร็จ” และผมต้องการที่จะระมัดระวังจริงๆ กับการใช้คำว่า “ไม่ประสบผลสำเร็จ” เพราะว่า จำไว้ว่า เหล่านี้เป็นการจัดลำดับซึ่งเราทำ ในงานวิจัยของเรา โดยอยู่บนพื้นฐานของทัศนะที่หลากหลายมิติของความ สำเร็จ ซึ่งในสถานที่ สภาพแวดล้อม หรือประเทศอื่นๆ อาจจะไม่มองว่าไม่ประสบความสำเร็จ แต่อย่างน้อยที่สุดสำหรับจุดประสงค์ของ เรา แต่ละบุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จพวกเขามีความ
มุ มานะบากบั่นด้วยเหมือนกัน คงจะพูดสิ่งเช่นว่า “เราไม่ใช่ผู้ล้มเลิก เราไม่เคยยอมแพ้” ในอีกด้านหนึ่งแต่ละบุคคลที่ประสบผลสำเร็จ จะแสดงความสามารถเพิ่มเติมต่อการรู้ว่าเมื่อไรจะล้มเลิก

และ ด้วยเหตุผลบางประการทำให้ผมรู้สึกซาบซึ้งต่อวิธีที่แต่ละบุคคลที่ประสบความ สำเร็จรู้จักด้วยเหมือนกันว่า เมื่อไรที่พวกเขาต้องการจะเปลี่ยนเกียร์ ขณะที่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาไม่ได้ล้มเลิกเป้าหมายโดยรวมทั้งหมด พวกเขารู้ ว่าเมื่อไรที่จะถอยหลังกลับแต่เพียงเล็กน้อยหรือเปลี่ยนเส้นทางเล็กน้อย เพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนั่น

แต่ ละบุคคลที่ไม่ประสบความสำเร็จ ในทางตรงกันข้าม เพียงแต่จะเอาศีรษะชนกำแพงอยู่ร่ำไป และไม่ได้จดจำว่าเมื่อไร ที่ถึงเวลาที่จะประเมินกลยุทธ์ใหม่ หรือในบางกรณี หมายถึงเป้าหมาย ใหม่ แต่ละบุคคลที่ประสบผลสำเร็จจะพูดสิ่งเช่นว่า “เราล้มเหลวมาหลายครั้งแล้ว แต่เราไม่ใช่ผู้ล้มเหลว เราได้เรียนรู้ที่จะ ประสบความสำเร็จจากความล้มเหลว” มีความคิดนี้ที่ว่า พวกเขาสามารถล้ม เหลว ลุกขึ้นด้วยตัวเองและเดินต่อไป พวกเขาไม่ยอมแพ้จนเกินเลยไป ขณะที่ เด็กเล็กๆ ที่ไม่ประสบความสำเร็จบางคนจะรู้สึกเหลือทนกับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและใน หลายกรณี ในที่สุดก็ล้มเลิกไปหรือยังคงเอาศีรษะชนกำแพงอยู่ร่ำไป

การตั้งเป้าหมาย

การ ตั้งเป้าหมายเป็นอีกวิธีหนึ่งของคุณลักษณะที่ประสบความสำเร็จ แต่ละบุคคล ที่ประสบผลสำเร็จมักจะตั้งเป้าหมายเป็นการเฉพาะอย่างมาก แม้กระนั้นก็ยังเป็นเป้าหมายที่ยืดหยุ่นได้ ความคิดตรงนี้คือว่า พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ เป้าหมายเหล่านี้จะอยู่ในขอบ ข่ายเช่น การจ้างงาน และครอบครัว เป้าหมายทางจิตใจ และการพัฒนาส่วนบุคคล และในหลายกรณีพวกเขา ตั้งเป้าหมายในช่วงวัยหนุ่มสาว อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการชั่วคราว พวกเขา ยังพัฒนากลยุทธ์เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของพวกเขาและยังเข้าใจกระบวนการที่ เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นด้วยเหมือนกัน ผมมีคำพูดจาก ชายคนหนึ่งอาย 30 ปี กล่าวไว้ว่า “ผมมองที่การก้าวทุกๆ ก้าวเสมอ เหมือนกับการก้าวโดยเฉพาะนี้ คือ การทำวิดีโอเป็นขั้นเป็นตอนเป็นโครงการต่อไป นี่เป็นวิธีที่ผมมองไปที่เป้า หมาย เหมือนที่ผมพูด แวดวงที่ผมต้องการก้าวเข้าไปจริงๆ นั้นเป็นเส้นตรง” บุคคลนี้มีภาพที่ชัดเจนถึงที่ที่เขาต้องการจะไปและวิธี ที่จะไปถึง

พวก เขาจำเป็นจะต้องมีบางสิ่งในใจ จำเป็นจะต้องยืดหยุ่นในเรื่องของวิธีการที่ พวกเขากำลังจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้น และพวกเขาจำเป็นจะต้องมีดุลยพินิจและ ความเข้าใจต่อกระบวนการเป็นขั้นตอนที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้น เด็กจำนวนมาก ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ต้องการการสนับสนุนและการช่วยเหลือให้สามารถทำสิ่ง นั้นได้

การมีและการใช้ระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะ ที่ประสบความสำเร็จลำดับต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีและการใช้ระบบสนับ สนุนที่มีประสิทธิภาพ และผมคิดว่า ยังมีสิ่งที่ผมจะทำคือ พูดเรื่องการตั้งเป้าหมายอีกเล็กน้อยให้จบ เพราะว่ามันเป็นการเชื่อมต่อที่ ดี แต่ละบุคคลที่ประสบผลสำเร็จยังต้องมีเป้าหมายต่างๆ ที่บรรลุได้และเป็นจริงอย่างมากด้วย และแต่ละบุคคลซึ่งคอยสนับสนุนพวกเขา ได้ตั้งเป้าหมายที่บรรลุได้และเป็นจริงได้ด้วยเหมือนกัน ดังนั้นผู้คนซึ่ง อยู่รอบๆ พวกเขาและกำลังช่วยแนะนำพวกเขาต้องมีความรู้สึกที่เป็นจริงได้เช่นเดียว กัน และมันเป็นเรื่องน่ากลัวบ้างเหมือนกัน ถ้าความรู้สึกถึงความเป็นจริงไม่ได้มีอยู่ตรงนั้น

เรา มีบุคคลบุคคลหนึ่ง ซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจจะจุดเป็นเรื่อง เพราะว่ามันมีด้านที่ชอบด้วยเหตุผลเกี่ยวกับมันอยู่ด้วย แต่ผมมีบุคคลนี้เข้ามาหาและพูดว่า “ในที่สุด ผมก็คิดออกว่าผมจะทำอะไร” ผมจึงถามว่า “คุณตั้งใจจะทำอะไร” เขาตอบว่า “ผมตั้งใจจะเป็นนักกอล์ฟระดับมืออาชีพ ผมเพิ่งจะได้ดูเกมกอล์ฟที่เยี่ยมมาก ผมเห็นผู้ชนะชนะได้เงินทั้งหมด นั่น และนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะอุทิศชีวิตให้” ผมถามว่า “โอ คุณเล่นกอล์ฟมานานเท่าไรแล้ว” และเขาตอบว่า “เอ่อ ผมยังไม่ได้เริ่มต้นเลย”

ดัง นั้น ความคิดทั้งหมดก็คือว่า เขารู้สึกสนใจเป็นอย่างมากกับเป้าหมายนี้ แต่ไม่ได้ยืนอยู่บนความเป็นจริง เกี่ยวกับมัน และนั่นทำให้เราเป็นห่วง

แต่ ละบุคคลที่ทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จต่างได้รับการสนับสนุน จากคนอื่นๆ เรามองว่า แต่ละบุคคลที่ประสบความสำเร็จค่อยๆ ก้าวห่างจากการสนับสนุนทีละน้อย และพวกเขาสามารถที่จะลดการพึ่งพาจากคน อื่นๆ ขณะที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่แต่ละบุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จสามารถทำได้ หลายๆ คนมีความยุ่งยากในการตัดความสัมพันธ์นั้นและยังคงพึ่งพาคนอื่นๆ อย่างสูง

แต่ ละบุคคลที่ประสบผลสำเร็จมีความสามารถมากกว่าที่จะทำเช่นนั้น เริ่มต้นได้ ตั้งแต่วันแรกเริ่มด้วย และเด็กเล็กๆ ที่ประสบความสำเร็จยังค้นหาการสนับสนุนอย่างกระตือรือล้นจากบุคคลอื่นๆ แต่ละบุคคล พวกเขาไม่ได้รอคอยเฉยๆ กับความหวังว่า ใครบางคนจะค่อยๆ หันมาช่วยเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลที่ไม่ประสบความสำเร็จส่วนมากกระทำ อย่างนั้น คือเพียงแค่รอคอยอย่างจำยอม

กลยุทธ์การจัดการกับอารมณ์

คุณลักษณะ ที่ประสบผลสำเร็จเป็นลำดับสุดท้ายเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ต่างๆ ในการจัดการกับอารมณ์ อย่างที่เรารู้ว่า การมีปัญหาทางการเรียนรู้สามารถก่อให้เกิดความคับข้อง ใจและความยุ่งยากโดยตลอดชีวิต ในบางกรณี ความกดดันของการมีชีวิตกับการบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ แต่ละคนควรพัฒนาความกังวลและความหดหู่

สิ่ง ที่เราเห็นในแต่ละบุคคลที่ประสบความสำเร็จคือ พวกเขาพัฒนาวิธีการที่มีประ สิทธิ-ภาพในการลดและจัดการกับความเครียดและความคับข้องใจและแง่มุมทางอารมณ์ อื่นๆ ของการเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีกุญแจที่เป็นองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบในกระบวนการนี้ นั่นคือ การรู้ถึงสถานการณ์ซึ่งกระตุ้นความเครียด ประการที่สอง พวกเขายังต้องรู้ ถึงการพัฒนาความเครียดซึ่งได้เริ่มต้นเกิดขึ้น และประการที่สาม พวกเขาได้เข้าถึงความสามารถทั้งหมดในการใช้กลยุทธ์การจัดการทางอารมณ์ แม้ จะเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน

ดัง นั้น จึงจะให้ตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นกับคุณ เรามีบุคคลหนึ่งในการศึกษา ของเราซึ่งมีประสบการณ์กับการตื่นกลัวกระวนกระวาย และเธอก็รู้ว่า การอ่าน ดังๆ ในกลุ่มเป็นการกระตุ้นที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สร้างความกระวนกระวาย นี่เป็นองค์-ประกอบอันดับแรก แล้วเธอก็รู้ตัวด้วยเหมือนกัน ซึ่งจำเป็น ต้องจัดการกับการรับรู้ถึงการพัฒนาความเครียด ซึ่งนั่นเป็นองค์ประกอบที่ สอง เมื่อเธอเริ่มได้รับแรงกดดันมากขึ้น มากขึ้นหรือกระวนกระวายมากขึ้นและมากขึ้น เธอจะเริ่มต้นหายใจให้เร็วขึ้น เร็วขึ้น และอาจจะแม้แต่สูดอากาศหายใจลึกๆ ในที่สุด กุญแจที่นี่ก็คือว่า เธอได้พัฒนากลยุทธ์แล้ว

ใน กรณีนี้ เธอได้ใช้กลยุทธ์หายใจลึกๆ ซึ่งช่วยทำให้เธอสงบลงและลดความกระวน-กระวาย ดังนั้น 3 ประการเหล่านั้น เป็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ ในแง่ของการลดความกดดันและความคับ ข้องใจ นั่นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง ยังมีอีกมากมายหลายสิ่งซึ่งแต่ละบุคคล ที่ประสบผลสำเร็จกระทำ เท่าที่การพัฒนากลยุทธ์การจัดการกับอารมณ์จะทำได้ ในหลายกรณี มันเป็นการ ค้นหาการให้คำปรึกษา มันเป็นการแสดงตัวเอง การใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนของเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน การวางแผนข้างหน้าสำหรับเหตุการณ์ที่ยุ่งยาก ในบางกรณี มันเป็นเพียงเรื่องแสดงความรู้สึกออกไป หรือแบ่งปันความรู้สึกเหล่านั้นกับ สมาชิกของครอบครัวของพวกเขาหรือกลุ่มเพื่อนๆ

แปลและเรียบเรียงจาก Attributes among Individuals with Learning Disabilities โดย Raskind, M. จาก http://www.greatschools.net/LD/managing/
แปลและเรียบเรียงโดย พรรษชล ศรีอิสราพร

ภาพประกอบบทความหน้าต่าง LD

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก