ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
1101 เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาร่วม ๓ ประเทศ 292
1102 เปิดเวทีแข่งโครงงานวิทย์เยาวชน 7 ชาติอาเซียนครั้งแรกในไทย 344
1103 เปิดแล้วงาน "OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย" ประจำปี 2561 ที่จังหวัดสงขลา 162
1104 เปิดแล้วงาน "ย๊ะล๊า ยะลา แฟร์ ครั้งที่ 7" กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว สร้างอาชีพ รายได้ชาวยะลา เลือกซื้อสินค้า อาหาร กว่า 300 ร้าน คึกคัก 136
1105 เผยผลสำรวจครูกับอาเซียนสูงสุดเรื่องภาษาและเทคโนโลยี 294
1106 เพิ่มสอบภาษาอังกฤษผู้สมัครข้าราชการเริ่มปี 2557 286
1107 เมียนมาและอาเซียนกล่าวย้ำการร่วมมือกันในการส่งผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกลับประเทศ 58
1108 เยาวชนอาเซียนดูงานศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานฯ คาดว่าจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลับใช้ในการพัฒนาอาเซียนในอนาคตต่อไป 85
1109 เยาวชนอาเซียนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ รุ่นที่ 3 ต่างนำปรับใช้กับประเทศของตน 84
1110 เริ่มแล้ว งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 26 ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 9 วัน 9 คืน 91
1111 เริ่มแล้วงาน “OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย” ประจำปี 2559 เดินหน้าเพิ่มช่องทางการตลาด พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอชายแดนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 304
1112 เร่งครูภาษาอังกฤษเพิ่มทักษะรับมาตรฐานครูอาเซียน 352
1113 เร่งพัฒนาครูภาษาอังกฤษรับอาเซียน 507
1114 เร่งภาคการศึกษาสร้างบุคลากรท่องเที่ยวอาเซียนขาดแคลนสูง 327
1115 เร่งยุทธศาสตร์รัฐร่วมเอกชนสร้างคนคุณภาพตรงตลาดแรงงาน 313
1116 เร่งยุทธศาสตร์แรงงานรับเปิดเคลื่อนย้ายเสรีอาเซียน 328
1117 เร่งรัฐหาครูภาษาอาเซียน 321
1118 เร่งสร้างคนเก่งอีคอมเมิร์ซพร้อมแข่งขันเออีซี 276
1119 เร่งออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก 330
1120 เร่งเพิ่มสามัญวิศวกรไทยรับงานอาเซียนได้สิ้นปี ๒๕๕๖ 326

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก