ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรี เสนอแนวทางความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนบวกสาม สร้างความเชื่อมโยงไร้รอยต่อ ใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดและฐานผลิตเดียวของอาเซียน ขณะที่การประชุมสุดยอดอาเซียน-แคนาดา เน้นย้ำให้สร้างความร่วมมือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

วันที่ลงข่าว: 15/11/17

        พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 และการประชุมที่กี่ยวข้องวันสุดท้าย โดยช่วงเช้าเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม จีน - ญี่ปุ่น - เกาหลีใต้ ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติฟิลิปปินส์ ซึ่งนายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงชื่นชมความสำเร็จของความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสาม และยินดีร่วมรับรองปฏิญญามะนิลา ในโอกาสครบรอบ 20 ปี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกให้เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี เสนอแนวทางดำเนินการให้สอดรับกับข้อเสนอจากผู้นำทั้งสาม โดยต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะต้องสร้างความเชื่อมโยงไร้รอยต่อทั้งด้าน กายภาพ กฏระเบียบ และดิจิทัล รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย เชื่อว่าหากประเทศในอาเซียนบวกสาม สามารถต่อยอดและดำเนินการตามแผนงานความร่วมมืออย่างเต็มที่ จะสร้างพื้นฐานยกระดับให้เป็นประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก และพลวัตด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืนต่อไปในระบบเศรษฐกิจโลก

       ขณะที่การประชุมการประชุมสุดยอดอาเซียนแคนาดา สมัยพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้อาเซียนและแคนาดา เร่งสร้างความร่วมมือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก สร้างการเจริญเติบโตสีเขียว ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยินดีที่แคนาดาสนับสนุนอาเซียนในฐานะแกนกลางของโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ซึ่งควรร่วมกันพัฒนาส่งเสริมระบบภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยม บนพื้นฐานกฏหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก