ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงวัฒนธรรม เร่งผลักดันการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระหว่างไทย-จีน พร้อมจัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานครครั้งที่ 5 ต้นเดือนกรกฎาคมนี้

วันที่ลงข่าว: 13/05/19

          นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีน - ไทย  และส่งเสริมการสร้างความเข้าใจด้านประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม วิถีชีวิตระหว่างสองประเทศผ่านสื่อบันเทิง  โดยได้หารือถึงการจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์ไทย - จีน 2562 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการจัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5   ระหว่างวันที่ 3-8 กรกฎาคมนี้   เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้สื่อภาพยนตร์เป็นตัวกลาง นำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำภาพยนตร์ในชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศมาจัดฉายให้ประชาชนรับชม พร้อมขยายความร่วมมือจัดฉายภาพยนตร์จากจีน เกาหลี และญี่ปุ่น การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทย-จีนในเมืองต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  อาทิ นครกวางโจว คุณหมิง เซียงไฮ้ เฉิงตู หนานหนิง ซีอาน เซี่ยเหมิน ฮ่องกงและชิงต่าว ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการขยายฐานการผลิต การตลาดและความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอนาคต

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก