ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นักเรียน, ประชาชนและผู้พิการจังหวัดเพชรบุรี เปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข หลังเข้ารับการตรวจรักษาร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ลงข่าว: 13/05/19

          นักเรียน, ประชาชนและผู้พิการจังหวัดเพชรบุรี เปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข หลังเข้ารับการตรวจรักษาร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

          บรรยากาศตลอด 3 วันที่ผ่านมาของโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นักเรียน, ประชาชนรวมถึงผู้พิการจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้ารับการตรวจรักษากับแพทย์อาสาเฉพาะทาง ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า”การตรวจรักษาคลินิกเฉพาะทางให้ประชาชนชาวเพชรบุรีนั้นนับเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีการระดมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งแพทย์ เภสัชกรกว่า 500 คน ตรวจรักษาคนไข้อย่างใกล้ชิด และนับเป็นการตรวจของหมอที่มีคนไข้มากที่สุดต่อวัน ทางด้านนักเรียน, ประชาชนและผู้พิการจังหวัดเพชรบุรี ต่างเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข หลังเข้ารับการตรวจรักษา โดยเด็กนักเรียนที่มารอการตรวจดวงตา รวมถึงผู้ที่ได้รับการผ่าตัดตาต้อกระจก และได้รับมอบแว่นตา ผู้พิการที่ได้รับความช่วยเหลือในการรักษาของแต่ละอาการ รวมทั้งการได้รับอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน และประชาชนที่เข้าใช้บริการทั้ง 23 คลินิก พร้อมรับมอบรถเข็น ขาเทียมซึ่งการเข้ารับบริการประชาชนให้ความสำคัญทุกโรคทั้งการตรวจเอกซเรย์มะเร็งเต้านม ตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ภาวะเบาหวาน กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ รักษาตาต้อกระจก เปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมและบริการสุขภาพด้านแพทย์แผนไทย 

          สำหรับแพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการนำปัญหาทางด้านสาธารณสุขมาพิจารณาหาทางแก้ไข ด้วยการบริหารงานสมัยใหม่บนหลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้บริการทางการแพทย์ สำหรับประชาชนจังหวัดเพชรบุรีโดยตั้งเป้ารองรับคนไข้ไม่ต่ำกว่า1 หมื่นคน ตลอด 3 วัน และครั้งต่อไปจะจัดที่จังหวัดสุโขทัย 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก