ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 13/05/19

           วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมตามโครงการ เหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ร่วมออกเยี่ยม จำนวน 8 อำเภอๆ ละ 40 ราย รวมทั้งสิ้น 320 ราย ในครั้งนี้ได้ออกเยี่ยมในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จำนวน 20 ราย ดังนี้ 1. นางสาวชงโค หงส์สาลี อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 140/36 ม.3 ตำบลเพ 2. นางสาวรุ่งทิพย์ นวลศรี อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 69 ม.2 ตำบลเพ 3. นายบุญช่วย รื่นรมย์ อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 63/6 ม.3 ตำบลเพ 4. นายอ้อย แซ่อั่ง อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 37/3 ม.3 ตำบลเพ 5. นายรัชพงษ์ ศึกษา อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 60/3 ม. 2 ตำบลเพ 6. นางรำไพ เกตุจันทร์ อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 34/1 ม.1 ตำบลตะพง 7. นายสายทาน ใจเย็น อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 81/12 ม.12 ตำบลตะพง 8. นายคะนอง ศรีแก้ว อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 128/1 ม.15 ตำบลตะพง 9. นางชูศรี จันทร์พิทักษ์ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 206/1 ม.5 ตำบลตะพง 10. นายประสาท ศิริมหา อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 8/4 ม.10 ตำบลตะพง 11. นางสาคร ขวัญประกอบ อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 61/1 ม.6 ตำบลบ้านแลง 12. นางจังวาน ภิญโญ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 49/1 ม.4 ตำบลบ้านแลง 13. นางสาวบังอร กรุณานนท์ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 132 ม.4 ตำบลบ้านแลง 14. นายเฉลิม พูลศิริ อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 70/1 ม.5 ตำบลบ้านแลง 15. นายสายันต์ คชเดช อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 70/2 ม.5 ตำบลบ้านแลง 16. นางสาวสำเนา เพ็ชร์ฉกรรจ์ อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 33 ม.4 ตำบลนาตาขวัญ 17. นางสาวบุญช่วย เกศารัตน์ อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 11/2 ม.4 ตำบลนาตาขวัญ 18. นายสว่าง สกุลมาก อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 2/3 ม. 4 ตำบลนาตาขวัญ 19. นางสำเนียง การเอนก อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 50/1 ม.1 ตำบลนาตาขวัญ 20. นางแดงรัก สาวงษ์ อายุ 94 ปี บ้านเลขที่ 14 ม.1 ตำบลนาตาขวัญ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง. มอบชุดธารน้ำใจรายละ 1 ชุด เงินช่วยเหลือรายละ 2,000.- บาท และของใช้ที่จำเป็น ได้แก่ พัดลม ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ผ้าห่ม เป็นต้น

            วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมตามโครงการ เหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ร่วมออกเยี่ยม จำนวน 8 อำเภอๆ ละ 40 ราย รวมทั้งสิ้น 320 ราย ในครั้งนี้ได้ออกเยี่ยมในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จำนวน 20 ราย ดังนี้ 1. นางสาวชงโค หงส์สาลี อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 140/36 ม.3 ตำบลเพ 2. นางสาวรุ่งทิพย์ นวลศรี อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 69 ม.2 ตำบลเพ 3. นายบุญช่วย รื่นรมย์ อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 63/6 ม.3 ตำบลเพ 4. นายอ้อย แซ่อั่ง อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 37/3 ม.3 ตำบลเพ 5. นายรัชพงษ์ ศึกษา อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 60/3 ม. 2 ตำบลเพ 6. นางรำไพ เกตุจันทร์ อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 34/1 ม.1 ตำบลตะพง 7. นายสายทาน ใจเย็น อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 81/12 ม.12 ตำบลตะพง 8. นายคะนอง ศรีแก้ว อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 128/1 ม.15 ตำบลตะพง 9. นางชูศรี จันทร์พิทักษ์ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 206/1 ม.5 ตำบลตะพง 10. นายประสาท ศิริมหา อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 8/4 ม.10 ตำบลตะพง 11. นางสาคร ขวัญประกอบ อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 61/1 ม.6 ตำบลบ้านแลง 12. นางจังวาน ภิญโญ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 49/1 ม.4 ตำบลบ้านแลง 13. นางสาวบังอร กรุณานนท์ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 132 ม.4 ตำบลบ้านแลง 14. นายเฉลิม พูลศิริ อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 70/1 ม.5 ตำบลบ้านแลง 15. นายสายันต์ คชเดช อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 70/2 ม.5 ตำบลบ้านแลง 16. นางสาวสำเนา เพ็ชร์ฉกรรจ์ อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 33 ม.4 ตำบลนาตาขวัญ 17. นางสาวบุญช่วย เกศารัตน์ อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 11/2 ม.4 ตำบลนาตาขวัญ 18. นายสว่าง สกุลมาก อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 2/3 ม. 4 ตำบลนาตาขวัญ 19. นางสำเนียง การเอนก อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 50/1 ม.1 ตำบลนาตาขวัญ 20. นางแดงรัก สาวงษ์ อายุ 94 ปี บ้านเลขที่ 14 ม.1 ตำบลนาตาขวัญ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง. มอบชุดธารน้ำใจรายละ 1 ชุด เงินช่วยเหลือรายละ 2,000.- บาท และของใช้ที่จำเป็น ได้แก่ พัดลม ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ผ้าห่ม เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก