ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงคมนาคม เดินหน้าโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน โดยเฉพาะผู้พิการผู้สูงอายุ และเด็ก ให้สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะทุกโหมดการเดินทางในยุคใหม่

วันที่ลงข่าว: 13/05/19

         นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึง โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาการออกแบบก่อสร้างด้านคมนาคมไม่คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก แต่ปัจจุบันกติกาในระดับโลกได้กำหนดให้มีการเข้าระบบบริการขนส่งสาธารณะที่เท่าเทียมกัน ในส่วนของประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก ซึ่งขณะนี้ที่กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ ได้มีการออกแบบสถานีรถไฟให้มีความเท่าเทียบกับโบกี้รถไฟ รวมถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงพื้นชานชาลาจะเสมอกับโบกี้รถไฟ การเดินทางทางอากาศให้ท่าอากาศยานจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสะพานเทียบเครื่องบิน รวมถึงการขนส่งทางน้ำ และป้ายรถเมล์ สะพานลอยเดินข้าม

        อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ได้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัมนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอร่างดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้พิการผู้สูงอายุรับทราบ และรับเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก