ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คนตาบอดจากทั่วประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียนกว่า 1,000 คน ร่วมงานเสวนาและสมัชชาคนตาบอดที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ลงข่าว: 23/04/19

          ด้วยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเรื่องการเสริมพลังคนตาบอด จากกฎหมายและนโยบายฐานสิทธิสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ในระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้แผนแม่บทอาเซียน รวมถึงการระดมความคิดเห็นในการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของคนตาบอดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมจัดนิทรรศการ บูธแสดงและจำหน่ายสินค้า ฝึกอาชีพคนตาบอด เวทีบันเทิงต่าง ๆ และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย โดยมีคนตาบอดจากทั่วประเทศ และตัวแทนคนตาบอดจากกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,000 คน พร้อมเชิญชวนผู้สนใจร่วมในกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว 

          นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า การจัดสัมมนาและสมัชชาในครั้งนี้ มีคนตาบอดจากทั่วประเทศและจากกลุ่มประเทศอาเซียนมาร่วมงาน เรียกได้ว่าเป็นมหกรรมการประชุมสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ของสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติในรอบปีของทุก ๆ ปี ซึ่งก็คือการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  นอกจากนี้จะมีการสัมมนาในหัวข้อเล็ก หัวข้อใหญ่ ซึ่งเป็นหัวข้อที่หลากหลาย ซึ่งในปีนี้ใช้ชื่อว่าการเสริมพลังคนตาบอด จากกฎหมายและนโยบายฐานสิทธิสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพราะเห็นว่าคนตาบอดจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมได้รับการเสริมพลังให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์กร ซึ่งจะทำให้คนเหล่านี้จะได้มีโอกาสเป็นผู้ให้และเป็นผู้ร่วมพัฒนาสังคม เป็นสังคมที่มีความเป็นธรรม ไม่มีความเหลื่อมล้ำ เป็นสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์  

          ภายในงานจะมีทั้ง Workshop ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ มีการสัมมนาหัวข้อต่าง ๆ ของกลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี คนตาบอด จะมีการพูดคุยในหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาของบ้านเมือง ประเด็นปัญหาของสิทธิ ประเด็นปัญหาในเรื่องของการศึกษา เรื่องของอาชีพของคนตาบอด และจะมีนิทรรศการจำหน่ายสินค้า ทั้งของกิน ของใช้ ของคนตาบอด แล้วก็ยังมีความบันเทิงด้วยการแสดง มีการประกวดวงดนตรีคนตาบอด ซึ่งส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งตลอดทั้งงานจะได้เห็นคนตาบอดที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่คนตาบอดที่มีการศึกษาระดับล่างสุด และบางคนไม่ได้เรียนหนังสือจนถึงจบดอกเตอร์จากภายในและต่างประเทศมาร่วมงาน และมีทั้งคนตาบอดที่ทำงานการเมือง คนตาบอดที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย คนตาบอดที่เป็นโปรแกรมเมอร์ คนตาบอดที่เป็นเกษตรกร คนตาบอดที่เป็นผู้ประกาศผู้ประกาศข่าว คนตาบอดที่เป็นนักกฎหมาย เป็นทนายความ ซึ่งจะมาชุมนุมกันที่จังหวัดสุรินทร์แห่งนี้     

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก