ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 25

วันที่ลงข่าว: 19/04/19

จังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 25 (ASEAN Economic Minister’s Retreat : AEMR) ในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต 

          วันที่  18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอมซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 25 (ASEAN Economic Minister’s Retreat : AEMR) ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 22-23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต โดยมีนายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ เข้าร่วมประชุม 

          โดยในที่ประชุมทางสถานีตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้ชี้แจงแนวทางการเตรียมการรักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกการจราจรในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 25 โดยกําหนดกรอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกการจราจร ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 1.การปฏิบัติด้านการข่าว 2.การรักษาความปลอดภัยบุคคล 3.การรักษาความปลอดภัยสถานที่ 4.การแบ่งพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัย และ 5.การอํานวยความสะดวกการจราจร พร้อมได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบ และดําเนินการตามกรอบแนวทางที่กําหนด เบื้องต้นได้มอบหมายให้ทางสถานีตำรวจภูธรสาคูตั้งกองอำนวยการร่วมในการดูแลความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ EOD ร่วมดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ท่าอากาศยานภูเก็ต มีการประสานสถานีตำรวจภูธรถลาง สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยวในการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่คณะรัฐมนตรีเศรษกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ส่วนในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่จัดประชุม ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 245 นาย รักษาความปลอดภัย 3 วงรอบ มีการติดตั้ง Walk-Through สำหรับผู้ผ่านเข้า-ออก จัดเวรรักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มกำลัง ตลอด 24 ชั่วโมง 

          ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยทางทะเล ทางสถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ได้ร่วมกับทางทัพเรือภาคที่ 3 จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าหาด และมีเรือตรวจการคุณพุ่มคอยดูแลความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ทางท่าอากาศยานภูเก็ตได้ยืนยันความพร้อมในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจากทั้ง 10 ประเทศ มีการเตรียมความพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกตั้งแต่จุดรับ ทั้งบริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตมีการจัดทีมแพทย์ฉุกเฉินจากทางโรงพยาบาลบาลป่าตอง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลถลาง มาสลับหมุนเวียนในการให้ความช่วยเหลือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน โดยก่อนปิดการประชุม นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามที่แผนที่วางไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 25 (ASEAN Economic Minister’s Retreat : AEMR) ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยังฝากถึงพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตในการต้อนรับมิตรประเทศจากอาเซียน ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงถึงมิตรภาพความเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชาวภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก