ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“ก้องศักด” ปูพรม 12 โปรเจกต์ พัฒนากีฬาทั้งระบบ

วันที่ลงข่าว: 10/04/19

          ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เถลงนโยบายรอบ 6 เดือน หลังเข้ารับตำเเหน่ง เน้นขับเคลื่อน วางขั้นตอนทำงาน ปูพรม 12 โปรเจกต์ยักษ์ในระยะยาว ชี้ทุกโครงการยกระดับกีฬาไทยสู่ความทันสมัยในทุกมิติ หวังสร้างรายได้ให้เเก่ประเทศ 1 หมื่นล้านบาทต่อปีเป็นอย่างน้อย

สำหรับบรรยากาศภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารกีฬา พร้อมบรรดานักกีฬาทีมชาติไทยและโค้ชชื่อดังเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง  โดย 6 เดือนที่ผ่านมาหลังเข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตนได้เริ่มขับเคลื่อน 12 แผนงานเพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยให้เทียบเคียงกับระดับนานาชาติทั้งหมดแล้ว โดยแผนงานที่เน้นเป็นพิเศษคือการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพกับนักกีฬา และสมาคมกีฬาให้มากที่สุดในทุกมิติ

          ดร.ก้องศักดยังเผยอีกว่า ขณะนี้กำลังเร่งผลักดันจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติในโครงการ ''สมาร์ทเนชันแนล สปอร์ต ปาร์ก'' ให้เป็นศูนย์กลางการบริการทางการกีฬาระดับประเทศที่มีมาตรฐานและทันสมัยด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร โดยจะสามารถรองรับการฝึกซ้อมได้มากถึง 20 ชนิดกีฬา ที่สำคัญยังเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อถึงทันที

          ภายในบริเวณศูนย์ยังมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นครอบครัว ทั้งการออกกำลังกายและนันทนาการต่างๆ พร้อมสร้างห้างสรรพสินค้ากีฬา หรือ ''สปอร์ตมอลล์'' ครบวงจร โดยมีทั้งร้านค้าอุปกรณ์กีฬาจากแบรนด์ชั้นนำ โรงเรียนฝึกสอนกีฬา ศูนย์อีสปอร์ต ดนตรี ศิลปะ ตลอดจนร้านอาหาร โดยจะเริ่มที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ก่อนพัฒนาสู่จังหวัดอื่นๆ รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของอาเซียนในอนาคต

          นอกจากนี้ ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาทุกด้านใหม่ทั้งหมด ให้มีความทันสมัยทัดเทียมระดับสากล อาทิ เรื่องการฝึกซ้อม จิตวิทยา โภชนาการ สรีรวิทยา ฯลฯ โดยทั้งหมดนี้ได้ผ่านการศึกษาอย่างละเอียด รวมถึงได้เดินทางไปศึกษางานที่ต่างประเทศทั้ง ญี่ปุ่น, เกาหลี รวมถึงเยอรมนีที่มีวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัยลำดับต้นๆ ของโลก และกาตาร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีโรงพยาบาลกีฬาที่ทันสมัยที่สุดในโลก เพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดขึ้นในเมืองไทย อย่างเร็วที่สุด

         สำหรับ 12 โครงการ นำ ''กีฬา'' พัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ สังคม ประกอบด้วย 1. โครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. จัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุด เพื่อรองรับการฝึกนักกีฬาในระดับนานาชาติ โดยเริ่มที่ กกท. หัวหมาก ก่อนขยายไปสู่ส่วนภูมิภาคอื่นๆ / 2. โครงการยกระดับการบริการวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีทางการกีฬา ที่ครอบคลุมในทุกด้าน รวมถึงจัดตั้งโรงพยาบาลกีฬา ที่รวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง / 3. โครงการยกระดับหน่วยงานด้านกฎหมายของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อปรับปรุงวินัย และโทษทางวินัย ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย, / 4. โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบ โดยนำเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการดำเนินงานบนหลักธรรมาภิบาล /  5. โครงการพัฒนารวมฐานข้อมูลด้านกีฬา พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักกีฬา บุคลากร และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา, / 6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับสากลในอนาคต 

        7. โครงการการจัดตั้งเมืองกีฬา จัดตั้งและพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬาที่ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ กระจายความเจริญ เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ ระดับภูมิภาค, /  8. โครงการยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติให้มีมาตรฐานเทียบเคียงนานาชาติ สร้างบรรยากาศการเชียร์กีฬา ด้วยแสง สี เสียงอันยิ่งใหญ่ตลอดจนจัดงานมหกรรมสปอร์ตเอ็กซ์โป /  9. โครงการพัฒนานักกีฬาคนพิการอย่างครบวงจร พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ฝึกและสนามกีฬารองรับนักกีฬาคนพิการ พร้อมสร้างโอกาสให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างสม่ำเสมอ, / 10. โครงการสลากกีฬา จัดหาทุนส่งเสริมด้านกีฬา นอกเหนือจากทุนสนับสนุนจากภาครัฐ, / 11. โครงการสนับสนุน ส่งเสริมกีฬาเอกลักษณ์ของชาติและกีฬาพื้นบ้านไทย สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย เกิดการสร้างงานและอาชีพ สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศชาติ /12. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเนื้อหาของโครงการทั้งหมดได้ที่ https://www.sat.or.th

ที่มาของข่าว “ก้องศักด” ปูพรม 12 โปรเจกต์ พัฒนากีฬาทั้งระบบ
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก