ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ที่ประชุมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 เห็นพ้องร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศสมาชิก ป้องกันความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

วันที่ลงข่าว: 09/04/19

          นางสาวเกตุสุดา สุประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงผลการประชุมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากธนาคารโลก หรือ World Bank ผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF เข้าร่วมประชุมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย และผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ได้มีการหารือถึงภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะแนวทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่จะรับมือจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ท่ามกลางความตรึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ผ่านมาส่งผลให้เศรษฐกิจอาเซียนมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นจึงคาดการณ์ว่า GDP ของอาเซียนในปีนี้จะโตที่ร้อยละ 5.1 ที่ประชุมจึงมีแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจจากเรื่องดังกล่าวด้วยการกระตุ้นให้เกิดการบริโภค การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น พร้อมกันมีพิธีลงนามในพิธีสารอนุวัตข้อผูกพันเปิดเสรีทางการเงินในรอบที่ 8 เพื่อนำไปสู่การเจรจารอบที่ 9 การกำหนดมาตรฐานธนาคารในอาเซียนในการขยายสาขาไปยัง 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน การใช้ระบบคิวอาร์โค้ดในการชำระเงินในกลุ่มประเทศอาเซียนอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและนักลงทุน ขณะนี้มีการนำร่องระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว และกัมพูชา ในอนาคตจะพัฒนาเป็นมาตรฐานคิวอาร์โค้ดของอาเซียน ขณะที่การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 ได้มีการหารือถึงการระวังภัยทางเศรษฐกิจ การพัฒนาพันธบัตรของรัฐบาล โดยผลจากการประชุมทั้งหมดเป็นไปตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการหารือถึงแผน อำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน มีการเปิดเสรีเงินทุนเพื่อส่งเสริมสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาค โดยไม่ต้องพึ่งสกุลเงินอื่นนอกประเทศอาเซียน ความร่วมมือทางศุลกากรเพื่อให้เกิดความสะดวกในการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดย 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความตกลร่วมกันจะดำเนินการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในปีนี้ ความร่วมมือทางภาษี เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศในกลุ่มอาเซียนมีปัญหาเรื่องภาษีซ้อน เพื่อกำหนดมาตรฐานด้านข้อมูล การร่วมมือด้านประกันภัยลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สำหรับการประชุมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 6 ประเทศเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก