ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รพ.ปทุมลงMOUกับTOTจัดมหกรรมPathum Thani TOT Help Call Center

วันที่ลงข่าว: 05/04/19

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมบงกชรัศมิ์ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โรงพยาบาลปทุมธานีจัดมหกรรม“Pathum Thani TOT Help Call Center” สายตรงจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างจังหวัดปทุมธานีและบริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานการจัดมหกรรมครั้งนี้

          ภายใต้การต้อนรับของนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี ซึ่งมีนายอำเภอทุกอำเภอและมูลนิธิต่างๆร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU “Pathum Thani TOT Help Call Center” สายตรงจังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรณาการร่วมกัน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการจัดการทรัพยากรด้านบุคคลเทคโนโลยี สารสนทศ องค์รวมร่วมกัน

          จากสถานการณ์ทั่วโลกในปัจจุบัน สาเหตุการเสียชีวิตและพิการส่วนใหญ่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงคือ โรคหัวใจขาดเลือด หรือ เส้นเลือดสมองตีบ/แตก (Stroke) การรักษาอาการเหล่านี้มีประเด็นสำคัญคือ ต้องรีบนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดภายใน 4.5 ชั่วโมง หลังเริ่มมีอาการ ซึ่งจะทำให้มีโอกาสรอดชีวิตและลดความพิการทั้งภาวะแทรกซ้อนได้อย่างมากปัจจุบันการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านระบบ 1669 มีปัญหาในการสอบถามอาการป่วย ประวัติสุขภาพที่สำคัญเพื่อประเมิน และมีความยากในการระบุสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้รถกู้ชีพออกไปรับได้ถูกต้อง ทันเวลา

          ด้าน ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า กิจกรรมการลงนามความร่วมมือในวันนี้มีประเด็นสาระสำคัญคือเป็นการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางที่นอกเหนือจาก 1669 จะเห็นได้ว่าประชาชนจังหวัดปทุมธานีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงมีจำนวนมากถึง 12,000 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได้ไม่ดี จึงส่งผลให้การเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจในภายหลัง ผ้าคลุมสิ่งเหล่านี้เข้ารับการรักษาล่าช้าจะส่งผลถึงชีวิตได้นะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าชื่นชมในนามของผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดเล็งเห็นความสำคัญของระบบการช่วยเหลือนี้จึงได้กำหนดให้มีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายอีก 2 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มบุคคลสำคัญในจังหวัดปทุมธานีและสถานที่ซึ่งมีกลุ่มคนจำนวนมาก

          ภายใต้การต้อนรับของนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี ซึ่งมีนายอำเภอทุกอำเภอและมูลนิธิต่างๆร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU “Pathum Thani TOT Help Call Center” สายตรงจังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรณาการร่วมกัน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการจัดการทรัพยากรด้านบุคคลเทคโนโลยี สารสนทศ องค์รวมร่วมกัน

          จากสถานการณ์ทั่วโลกในปัจจุบัน สาเหตุการเสียชีวิตและพิการส่วนใหญ่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงคือ โรคหัวใจขาดเลือด หรือ เส้นเลือดสมองตีบ/แตก (Stroke) การรักษาอาการเหล่านี้มีประเด็นสำคัญคือ ต้องรีบนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดภายใน 4.5 ชั่วโมง หลังเริ่มมีอาการ ซึ่งจะทำให้มีโอกาสรอดชีวิตและลดความพิการทั้งภาวะแทรกซ้อนได้อย่างมากปัจจุบันการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านระบบ 1669 มีปัญหาในการสอบถามอาการป่วย ประวัติสุขภาพที่สำคัญเพื่อประเมิน และมีความยากในการระบุสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้รถกู้ชีพออกไปรับได้ถูกต้อง ทันเวลา

           ด้าน ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า กิจกรรมการลงนามความร่วมมือในวันนี้มีประเด็นสาระสำคัญคือเป็นการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางที่นอกเหนือจาก 1669 จะเห็นได้ว่าประชาชนจังหวัดปทุมธานีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงมีจำนวนมากถึง 12,000 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได้ไม่ดี จึงส่งผลให้การเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจในภายหลัง ผ้าคลุมสิ่งเหล่านี้เข้ารับการรักษาล่าช้าจะส่งผลถึงชีวิตได้นะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าชื่นชมในนามของผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดเล็งเห็นความสำคัญของระบบการช่วยเหลือนี้จึงได้กำหนดให้มีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายอีก 2 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มบุคคลสำคัญในจังหวัดปทุมธานีและสถานที่ซึ่งมีกลุ่มคนจำนวนมาก

ที่มาของข่าว http://www.banmuang.co.th/news/activity/147126
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก