ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 38 พร้อมชื่นชมความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนปี 2559-2568 มุ่งหวังส่งเสริมการเติบโตของการท่องเที่ยวในอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 03/04/19

          นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 38 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-18 มกราคมที่ผ่านมา ที่ประเทศเวียดนาม เริ่มจากการประชุมท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 22 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบว่าในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจำนวน 129 ล้านคนมาเยือนอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 ส่งผลให้เศรษฐกิจของภูมิภาค มีมูลค่ากว่า 96,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมกับชื่นชมความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนปี 2559-2568 ซึ่งที่ประชุมมุ่งหวังจะพัฒนาการจัดทำอาเซียน คอมมอน วีซ่า และอาเซียนบิซิเนสทราเวลการ์ด เพื่อส่งเสริมการเติบโตของการท่องเที่ยวในอาเซียนต่อไป

          นอกจากนี้ การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนอินเดีย ครั้งที่ 7 เห็นชอบที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน-อินเดียในการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยจะมีการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาหนังสือและเว็บไซด์การท่องเที่ยวเชิงศาสนาในอาเซียนและเอเชียใต้ ส่วนการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวก 3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) ครั้งที่ 18 ที่ระชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการให้ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนบวก 3 รวมทั้งยังตกลงเห็นชอบเรื่องการอำนวยความสะดวก และความซับซ้อนของการเดินทาง รวมถึงการทำวีซ่าระหว่างกัน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก