ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย

วันที่ลงข่าว: 22/03/19

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ต่อต้านการค้าสัตว์ป่า พืชป่าออนไลน์ ลดความต้องการบริโภคสัตว์ป่าพืชป่า ที่จังหวัดเชียงใหม่

        วันที่ 21 มี.ค.62 ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีอาเซียน ผู้แทนระดับสูงจากองค์กรระหว่างประเทศ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมการประชุม 

        การจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าพืชป่าผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญรูปแบบหนึ่งในอนุภูมิภาคที่ได้ชื่อว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

        ที่ประชุมมีแถลงการณ์อาเซียน ว่าด้วยการป้องกันการค้าสัตว์ป่าพืชป่า และการประชุมในครั้งนี้มีการหารือเกี่ยวกับนโยบายด้านสัตว์ป่าพืชป่าในระดับโลกและระดับภูมิภาค การลดความต้องการในการบริโภคสัตว์ป่าพืชป่า การบังคับใช้กฎหมาย และการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าพืชป่าออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้เกิดขึ้นในอาเซียนต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก