ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายงานพิเศษเคาะข่าว : “ประเทศไทย ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย”

วันที่ลงข่าว: 20/03/19

                กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญกับการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าข้ามชาติมากขึ้น พร้อม สร้างกรอบความร่วมมือที่เข้มแข็งร่วมกันอย่างชัดเจน ภายใต้การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย

                การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายเป็นภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของการบริหารจัดการของภาครัฐและประชาชนในสังคม รวมถึง บั่นทอนความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ลดระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต  และสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพจากการลดลงและสูญพันธุ์ของชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า ซึ่งอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดของโลก ในปีนี้ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง “การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย” ระหว่างวันที่ 21 - 22มีนาคมนี้ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ โดยมีสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระดับภูมิภาคในการแก้ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายในภูมิภาคอย่างจริงจัง พร้อม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกอาเซียน 

 

                 นายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เล่าให้ฟังว่า ประเทศไทย ได้เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาความร่วมมือทุกระดับ เพื่อต่อต้านการลักลอบล่าและการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการวางแนวทางความร่วมมือที่ชัดเจนเพื่อเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 4 ส่วน คือ นโยบายต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าในระดับภูมิภาคและระดับโลก การบังคับใช้กฎหมาย การปราบปรามอาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าทางอินเตอร์เน็ต และการลดอุปสงค์ด้านสัตว์ป่าและพืชป่าลง

 

                จัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง “การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย” ครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือแก้ปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชปาผิดกฎหมาย เสริมสร้างบทบาทของไทยในการแก้ปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย ในฐานะประเทศผู้ริเริ่มและผลักดันให้การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายเป็นสาขาอาชญากรรมใหม่ในกรอบความร่วมมืออาเซียนและเป็นประเทศผู้นำของคณะทำงานด้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเข้มแข็ง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก