ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ส่งเสริมฐานการท่องเที่ยว มอบประกาศนียบัตรนักเรียน RHS

วันที่ลงข่าว: 01/03/19

          ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ส่งเสริมฐานการท่องเที่ยว มอบประกาศนียบัตรนักเรียน RHS พร้อมชี้งานบริการเป็นงานที่หนักและต้องมีความอดทนสูง เก่งการใช้ภาษาต่างประเทศ หากผ่านพ้นไปได้คือการร่วมช่วยสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย 

          เมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี คุณปิยมาน เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท คุณวิคเตอร์ สุขเสรี กงสุลกิตมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรสวีเดน ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน RHS รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้มอบประกาศนียบัตรนักเรียน RHS ที่จบหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวพร้อมแสดงความยินดีและกล่าวว่าสาขาวิชาชีพด้านการโรงแรม ต้องมีใจรักในงานบริการซึ่งเป็นงานที่หนักและต้องมีความอดทนสูง หากผ่านพ้นไปได้ จะช่วยให้การทำงานในภารกิจประสบความสำเร็จ ไม่เพียงเท่านั้นงานการบริการด้านการโรงแรมถือเป็นการส่งเสริมฐานการท่องเที่ยว ที่จะร่วมช่วยกันสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนที่ศึกษาด้านการโรงแรม ยังต้องเน้นความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC พร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยด้วย 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก