ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดมุกดาหาร เปิดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

วันที่ลงข่าว: 01/03/19

            ที่ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายศุภกร มูลสุวรรณ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยมี นายบุญเรือง เมฆฉิม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน พร้อมนำ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดนิทรรศการ

            สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับหน้าที่การเป็นประธานอาเซียน ปี 2562 อย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ซึ่งหมดวาระดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2561 โดยนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศแนวคิดหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยว่า “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

            ดังนั้นจังหวัดมุกดาหาร จึงได้ดำเนินการจัดนิทรรศการ “บทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และบทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน รวมทั้งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยกำหนดจัดนิทรรศการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก