ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ยะลา เปิดนิทรรศการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562

วันที่ลงข่าว: 01/03/19

          วันที่ 28 ก.พ. 62 ที่ห้องโถง อาคาร 3 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมใจแต่งกายชุดประจำชาติ กลุ่มประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เปิดโครงการบทบาทจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา แต่งกายด้วยชุดประจำชาติไทย ประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เข้าร่วม

 

          ทั้งนี้ จังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการบทบาทจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในฐานะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ในปี 2562 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ 

 

          โดยมีการจัดนิทรรศการความรู้ของประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งประเพณี วัฒนธรรม ภาษา รวมถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่วิถีชีวิต รวมถึงเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ โดยการจัดนิทรรศการจะดำเนินการไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2562 โดยจะย้ายไปจัดต่อที่ TK Park ของเทศบาลนครยะลา ให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก