ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศรีสะเกษ เปิดนิทรรศการบทบาทจังหวัดศรีสะเกษต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย

วันที่ลงข่าว: 01/03/19

        ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจิญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดนิทรรศการบทบาทจังหวัดศรีสะเกษต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน มีหัสหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในงาน

        สืบเนื่องจากในปี 2562 เป็นวาระที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย คือ Advancing Partnership For Sustainability หรือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดทำโครวการจัดนิทรรศการ บทบาทจังหวัดศรีสะเกษต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562

        ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของกานรดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้กับประชาชนทั่วไป และเพื่อเสริมสร้างความรู้มนบทบาทภารกิจด้านต่างประเทศและอาเซียนในบริบทของกระทรวงมหาดไทย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก