ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดปทุมธานี จัดนิทรรศการ “บทบาทของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน ในปี 2562”

วันที่ลงข่าว: 01/03/19

               วันที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “บทบาทของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน ในปี 2562” โดยมีนางณิรมล เกิดแก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

              นิทรรศการ “บทบาทของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน ในปี 2562” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย และการเป็นเจ้าภาพที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป และเพื่อเสริมสร้างความรู้ในบทบาทภารกิจด้านต่างประเทศ และอาเซียนในบริบทของจังหวัดปทุมธานี

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก