ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนำรายได้จากการจัดงานกาชาดฯ สงเคราะห์เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สานต่อพลังความดี

วันที่ลงข่าว: 13/02/19

            นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวแสดงความยินดี สำหรับผู้ได้รับรางวัลสลากกาชาด ฉบับละ 100 บาท รวม 177 รางวัล จากการจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2562 มีกำหนดส่งมอบรางวัล ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 18 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ 

 

            โอกาสเดียวกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการ ซึ่งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตสาธารณะสนับสนุน ภาพรวม 5 โครงการ ได้แก่ การจัดสร้างและซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามโครงการสุขาน่าใช้จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี รวม 30 แห่ง, การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ซึ่งดำเนินการในทุกอำเภอทั้ง 19 อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

           ทั้งนี้ ขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วน ที่ร่วมแสดงน้ำใจสนับสนุนของรางวัล และสนุกกับการออกร้านนาวากาชาด และซื้อสลากกาชาด ประจำปี 2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะนำรายได้ไปดำเนินการให้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก