ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดงานมหกรรมแสดงความสามารถคนพิการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

วันที่ลงข่าว: 11/02/19

          สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย คณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ "โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ " ขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ โดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถ ณ รัฐสภา และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เนื่องมาจากคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนผลักดัน ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช 2484 จนนำมาสู่การตราพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพ. ศ. 2559

          การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ทำให้สามารถแยกแยะผู้ที่มีความสามารถ และประสงค์จะแสดงความสามารถในที่สาธารณะโดยสุจริต ออกจากผู้ทำการขอทานได้ 

          สำหรับ กิจกรรมในวันนี้มีการจัดแสดงจากผู้พิการที่มีความสามารถจากหลากหลายสาขากว่า 50 ชุดการแสดง ทั้งการแสดงดนตรีไทยและสากล อังกะลุง มวยไทย มายากล ศิลปะ และงานฝีมือรวมทั้งเพ้นท์ภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยการขับเคลื่อนงานครั้งนี้ เพื่อสร้างสรรค์ให้สังคมตระหนักได้ว่าการตรากฎหมายควบคุมการขอทานสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตประชาชนให้มีศักดิ์ศรี มีอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสให้คนพิการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาฝีมือและความสามารถด้านการแสดงขึ้นไปสู่ระดับมืออาชีพได้

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก