ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายอำเภอวังสะพุง จ.เลย เปิดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนสงเคราะห์คนพิการและผู้สูงอายุ ตำบลผาบิ้ง ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 04/02/19

            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนสงเคราะห์คนพิการและผู้สูงอายุ ตำบลผาบิ้ง ประจำปี 2562 โดยมีนางนาตยา สุวรรณ์ชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง ผู้บริหารสถานศึกษา รพ.สต.ผาบิ้ง ผู้นำท้องที่ ประธานชมรมคนพิการตำบลผาบิ้ง และตำบลอื่นๆที่เป็นเครือข่าย ผู้สูงอายุตำบลผาบิ้งร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน 

            ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการหาทุนช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงอายุ เช่นการปรับปรุงห้องน้ำให้เหมาะสมในการอำนวยความสะดวก การปรับปรุงสภาพถนนสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้เข้าถึงได้อย่างสะดวก และการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

            สำหรับวันนี้มีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร การตั้งโรงบุญของตำบลต่างๆ การร่วมรวมสมทบทุน การแข่งกีฬาคนพิการและผู้สูงอายุ การแข่งขันฟุตบอลการกุศล และรำวงย้อนยุค การดำเนินการดังกล่าวเป็นการร่วมคิด ร่วมทำ ของคนในชุมชนที่เห็นปัญหาและช่วยกันแก้ปัญหาและเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการระเบิดจากข้างในของชุมชน และดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ที่ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และจะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง ซึ่งวันนี้ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก