ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดลพบุรี จัดนิทรรศการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

วันที่ลงข่าว: 31/01/19

            วันที่ 30 มกราคม 2562  เวลา 09.30 น. ที่ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี การจัดนิทรรศการฯ ในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 รวมทั้งเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยให้แก่บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ และมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี 

            นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ในช่วงสิ้นสุดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 33 โดยประเทศไทยจะสานต่อประเด็นที่อาเซียนได้ให้ความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน เพื่อสร้างความต่อเนื่องและให้เกิดผลอย่างยั่งยืนให้กับประชาคมอาเซียน โดยได้ประกาศแนวคิดการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน และนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนประเทศสมาชิก ประชาชน และทุกภาคส่วนของอาเซียน ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางยุทธศาสตร์ให้กับอาเซียน เสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียน และช่วยให้อาเซียนสามารถเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคตอย่างภาคภูมิใจ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก