ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สกลนครจัดนิทรรศการประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 งานรวมน้ำใจไทสกลและกาชาด 2562

วันที่ลงข่าว: 29/01/19

            เมื่อที่ 25 ม.ค.62 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายเมธี สุวรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยมี นางสาวหงส์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนครตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติร่วมในพิธี

            หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ในการจัดนิทรรศการฯ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 รวมทั้งบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อรองประชาคมอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยสำหรับการจัดนิทรรศการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นในบริเวณงานรวมน้ำใจไทสกลและกาชาดจังหวัดสกลนคร ระหว่างระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก