ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส จัดงานปีใหม่ และงานวันเด็ก สร้างความสุขให้นักเรียนที่มีความพิการ

วันที่ลงข่าว: 11/01/19

          วันที่ 10 ม.ค. 62 นายนพดล มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดงานปีใหม่ และงานวันเด็กสำหรับนักเรียนพิการ ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพ มีประสบการณ์การเรียนเรียนรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข จะมีนักเรียนพิการในจังหวัดนราธิวาส 350 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

          ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กพิการ ส่วนใหญ่มีอาการรุนแรง ให้มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด ช่วยผ่อนภาระผู้ปกครอง มีเด็กบางส่วนที่พิการรุ่นแรง ไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่ศูนย์ฯ หรือหน่วยบริการประจำอำเภอ จะจัดส่งครูพี่เลี้ยงไปเยี่ยมดูแลที่บ้าน มีเด็กที่มีความพิการในจังหวัดนราธิวาสลงทะเบียนกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส กว่า 700 คน 

          พร้อมฝากให้ครอบครัว สังคม ให้ความสำคัญช่วยกันดูแล ช่วยเหลือผู้พิการ ทั้งที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ ให้มีความสุข มีความสะดวก และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก