ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆในการจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562

วันที่ลงข่าว: 10/01/19

         ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนในการปฏิบัติงาน การจัดงานประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ด้วยประเทศไทย ได้รับหมอบหมายตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 และกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ASEAN Foreign Minister’s Retreat ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมา และเป็นโอกาสที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนจะแสดงวิสัยทัศน์ และประกาศนโยบายสำคัญ เพื่อกำหนดทิศทางและท่าทีร่วมในการขับเคลื่อนอาเซียนต่อไปในปี 2562

        ดังนั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รวมถึงมาตรการความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวก การจราจร ในการจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก