ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ลงนามความร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย เดินหน้าพัฒนาด้านการศึกษา และการฝึกอาชีพรองรับอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 10/01/19

          วันที่ 24 ธ.ค. 61 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (ภาคเหนือ) ประเทศมาเลเซีย ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ โดยมี ดร.สมพงค์จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ MOHD NAZRI BIN HJ. Zakarai ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ AKADEMI BINAAN MALASIA (ภาคเหนือ) MALASIA และนายประสงค์ ยรรยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมลงนามในครั้งนี้

          ดร.สมพงค์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เปิดเผยว่า การลงนามในครั้งนี้ 2 สถาบัน ในฐานะตัวแทนของประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย โดยการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ AKADEMI BINAAN (ภาคเหนือ) Malasia และวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกับ AKADEMI BINAAN (ภาคเหนือ) MALASIAอย่างที่ทราบกันว่าประเทศสมาชิกของอาเซียนมีอยู่ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยน และพัฒนาประเด็นต่าง ๆ หรือเนื้อหาต่าง ๆ เช่น การศึกษา สังคม เทคโนโลยีการลงทุน วัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนด้านอาชีพมากมาย เช่น แพทย์ สถาปนิก ทันตแพทย์ พยาบาล ฯลฯ โดยอาเซียนจะเน้นความสงบสุขของประชาชนในภูมิภาค เน้นด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในภูมิภาคใต้

          ดังนั้น การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางแผน พัฒนา และใช้โปรแกรมการฝึกอบรมด้านการศึกษา และโครงการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 ฝ่าย การแบ่งปันความเชี่ยวชาญ และสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าที่เป็นไปได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้โปรแกรมการศึกษาการฝึกอบรม และการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เป็นการวางแผน และดำเนินการ โครงการ Intermship Industrail (ฝึกอาชีพ) สำหรับพนักงาน และนักศึกษา พร้อมเป็นการให้คำแนะนำในการพัฒนาควบคู่กับการทบทวนหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรมในสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นระยะ ๆ เพื่อให้การลงนามความร่วมมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดสู่การพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกันต่อไป

          ด้าน นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา สู่การสร้างแรงงานที่ตรงกับตลาดแรงงาน ดังนั้น การลงนามความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศในครั้งนี้ ถือเป็นการริเริ่มที่ดีที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถาบันการอาชีวะอื่น ๆ ที่จะได้มีการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา แรงงาน สู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ รองรับประเทศไทย 4.0 และรองรับอาเซียน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก