ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของ "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2562"

วันที่ลงข่าว: 07/12/18

          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของ "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2562" ระดมเป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

วันที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 11.00 น. ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบสิ่งของ "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2562" ทั้งนี้เพื่อระดมสิ่งของใช้ ให้เป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่งภายในงานจะจัดให้มีการออกร้านของส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สำหรับเหล่ากาชาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมออกร้านกาชาด การจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลเพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ยากจน ตลอดจนผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นน้ำใจช่วยเหลือในกิจกรรมของกาชาดตลอดทั้งปี

          โอกาสนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 สนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยการทำบัตรมัจฉากาชาดพาโชค ราคาบัตรละ 20 บาท เพื่อเสี่ยงโชครับรางวัลมากมาย รวมทั้งยังได้จัดทำสลากกาชาดการกุศล จำหน่ายในราคาฉบับละ 50 บาท ซึ่งปีนี้ได้มีการเพิ่มรางวัลมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รางวัลที่ 1 ได้แก่ รถยนต์ ISUZU MU-X จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะตอนครึ่ง NISSAN รุ่น NAVARA K/C S 6 MT MY17.2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ Honda Wave จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ 2 สลึง จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 5 โทรทัศน์สี จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 6 ตู้เย็น จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 7 จักรยาน 2 ล้อ มูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท จำนวน 20 รางวัล และรางวัลที่ 8 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (หมุน 2 ครั้ง) มูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท (หม้อหุงข้าว) จำนวน 200 รางวัล โดยการออกรางวัลจะออกในวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น. ณ เวทีร้านมัจฉากาชาด บริเวณงานฤดูหนาวฯ สนามหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (ตรงข้ามสนามกีฬา 700 ปี) โดยในปีนี้จะไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมงาน สามารถผ่านประตูฟรีอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก