ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้

วันที่ลงข่าว: 07/12/18

            วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

            โดยในที่ประชุมได้มีการพูดคุยเพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาคของจังหวัดพิจิตร เรื่องการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม น้ำดื่มพระราชทาน จุดบริการน้ำดื่ม พร้อมทั้งได้กำหนดกิจกรรมเพิ่มเติม จัดเตรียมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความสะดวกและประสานงาน กำหนดจุด Start – finish การติดตั้งป้ายบอกทางไปห้องน้ำ กำหนดสถานที่จอดรถ เพิ่มจุดทิ้งขยะ กำหนดเส้นทางให้กับเด็ก คนพิการ คนชรา ภายในกิจกรรม และซักซ้อมการปั่น ตลอดถึงเส้นทางโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายอีกด้วย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

           ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เน้นย้ำถึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดพิจิตร เตรียมความพร้อมทั้งจักรยานและร่างกาย เครื่องแต่งกายให้พร้อมต่อการปั่นร่วมในขบวน ทั้งนี้ จังหวัดพิจิตรขอเชิญผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก รับเสื้อพระราชทานเพิ่มเติมตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงานในพระองค์ฯ จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า อีกทั้งได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งพระราชทานเสื้อยืดกิจกรรมดังกล่าวแล้วนั้น จังหวัดพิจิตร ขอเชิญผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ลำดับที่ 5,001 – 6,493 โดยให้ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่ของตนเองได้ที่เว็บไซต์ http://www.phichit.go.th/bikeunairak2018/ และบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโถงศาลากลางจังหวัด พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับเสื้อได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ที่ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก