ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาหัตถกรรมโลกรับรองขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

วันที่ลงข่าว: 06/12/18

          วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ รร.ราชาวดีรีสอร์ท อ.เมืองขอนแก่น ดร. สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้ามัดหมี่โลกและเสวนา 2018 : สืบสานภูมิปัญญาสู่อนาคต World IKAT Textiles Symposium (WITS) 2018 : Tying Heritage for the Future งานนี้จังหวัดขอนแก่นจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2561 โดยในงานที่มีการเสวนา การจัดนิทรรศการ และการจำหน่ายสินค้าผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่จากลุ่มจังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งในงานนี้ Dr.Ghada H. Qaddumi) President WCC Asia Pacific Region ได้เป็นผู้แทนสภาหัตถกรรมโลก มอบใบรับรองขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ และเสื้อครุย แด ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบแทนชาวขอนแก่น โดยก่อนหน้านี้เมื่อปลายเดือน ตุลาคม สภาหัตถกรรมโลก ได้ส่งคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากอินเดีย คูเวต มาเลเซีย และประเทศไทย เดินทางมาประเมินกลุ่มทอผ้าและชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด ทั้งประวัติความเป็นมาของผ้าไหมมัดหมี่ การสืบทอด และการเผยแพร่ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น

          ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจสำหรับประเทศไทยและจังหวัดขอนแก่นในการนำเสนอวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทยในเรื่องผ้ามัดหมี่ความเป็นชุมชนผ้ามัดหมี่และการถ่ายทอดองค์ความรู้สืบทอดภูมิปัญญาอันเข้มแข็งเพื่อนำเสนอต่อสายตาชาวโลกและเชื่อมโยงกับประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆของโลก การรับรองให้ขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่น นำเงินตราเข้าประเทศไทย ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก